Vylepšenia a nové funkcie systému Tee-pee

[NOVÉ] Administrácia oprávnení

  • Zoskupenie jednotlivých skupín používateľských oprávnení do Kategórii: Správa osoby (oprávnenia týkajúce sa prevažne profilu osoby),  Správa jednotky (oprávnenia týkajúce sa akcií v Jednotke), Nastavenia systému (oprávnenia týkajúce sa časti: Administrácia/Nastavenia), Nastavenie Členstva (oprávnenia týkajúce sa časti: Administrácia/Členstvo), Nastavenia podujatí (oprávnenia týkajúce sa Podujatí a časti: Administrácia/Podujatia) a Reporty (oprávnenia pre zobrazenie a export údajov v časti Reporty). Oprávnenia v existujúcich Používateľských rolách a ich funkcionalita ostávajú zachované. (Prečítajte si viac v časti: Administrácia - Nastavenia/Administrácia používateľksých rolí.)

[VYLEPŠENIE] Informačné hlášky

  • Pri neúspešnom pokuse o zmazanie Jednotky, doplnené nové informačné hlášky s uvedením informácie, prečo nie je možné zmazať Jednotku (napr. na jednotku sú naviazané existujúce členstvá, podujatia alebo registrácie).

Úlohy

  • Aktualizácia a doplnenie nových prekladov pre vybrané jazykové verzie aplikácie.
  • Analýza dát záznamov členstiev a stavu aktivit existujúcich používateľov.

Oprava chýb

  • Oprava stránkovania v zozname zákonných zástupcov v záložke Zákonní zástupcovia.
  • Oprava vyhľadávania osôb vo vybraných zoznamoch.
  • Oprava validácie dátumov počas procesu ukončenia členstva v organizácií z dôvodu vylúčenia.
  • Oprava vybraných informačných hlášok zobrazovaných v systéme.
  • Oprava zobrazovania  "select listov" pri špecifickej veľkosti dialógového okna.

 

Pripravujeme

  • Vylepšenia v sekcii Podujatia