Administrácia všeobecných nastavení

Oprávnenie umožňuje používateľovi zobrazovať, pridávať, modifikovať a mazať všeobecné nastavenia organizácie v záložke Základné nastavenia. Používateľ má možnosť nastaviť jazyk systému, menu  a preferovanú krajinu v systéme, ako aj nastaviť názov a logo organizácie.

 

Systémové nastavenia

Oprávnenie umožňuje zobrazovať a upravovať systémové nastavenia v Administrácii, teda upravovať napr. dĺžku platnosti uzamknutia účtu, odkazu pre obnovenie hesla, registračnej linky a aktivačnej linky.

 

Nastavenia polí

Oprávnenie umožňuje používateľovi zobraziť a zmeniť nastavenia vybraných polí nachádzajúcich sa v záložke Údaje v profile osoby, ktoré sú spravované v sekcii Administrácia / Nastavenia / Polia. Používateľ môže spravovať, ktoré polia sa zobrazujú v záložke Údaje osoby a v Registračných formulároch (ak vybrané polia, ktoré sa štandardne zobrazujú v registračných formulároch budú v časti Administrácia / Nastavenia / Polia vypnuté, nebudú sa zobrazovať ani v týchto formulároch).

 

Nastavenia Profilu osoby

Oprávnenie umožňuje používateľovi nastaviť možnosť zobrazovania a editovania vybraných záložiek v osobných profiloch používateľov bez špecifických oprávnení.

 

Nastavenia Profilu Jednotky

Oprávnenie umožňuje používateľovi zobrazovať a upravovať nastavenia v sekcii Administrácia / Nastavenia / Údaje o jednotke, kde administrátor môže nastaviť, ktoré záložky sa zobrazia osobe v profile jednotky.

 

Administrácia používateľských rolí

Oprávnenie umožňuje vytvárať, modifikovať a mazať používateľské roly.

Používateľské roly v zozname je možné identifikovať podľa ich príznaku verejná/neverejná, kde Verejné používateľské roly sú označené špecifickým modrým symbolom.

 

 

Nastavenia e-mailov

Oprávnenie umožňuje zobrazovať a upravovať texty e-mailov, ktoré systém automaticky generuje a zasiela používateľom Tee-pee pri aktivácii účtu, obnove prihlasovacích údajov, pozvania do systému, pozvania na podujatie a registráciu členov.

 

Nastavenia súhlasov

Oprávnenie umožňuje zobrazovať a upravovať text súhlasov so spracovaním osobných údajov v sekcii Administrácia / Nastavenia / GDPR.

 

Nastavenia notifikácií

Oprávnenie umožňuje používateľovi zobraziť a zmeniť nastavenia upozornení. Tie sa spravujú v sekcii Administrácia / Nastavenia / Notifikácie

 

Administrácia platieb

Oprávnenie umožňuje nastaviť IBAN, Variabilný symbol a Poznámku v sekcii Platby v Administrácii. Tieto údaje sa zobrazia v registrácii jednotky.

 

Mailchimp nastavenia

Oprávnenie umožňuje zobrazovať a upravovať nastavenia Mailchimpu v sekcii Administrácia / Nastavenia / Mailchimp.