V organizačnej jednotke v záložke Používatelia je zoznam ľudí, ktorí majú vytvorené konto v Tee-pee a sú členmi danej jednotky alebo niektorej z podradených jednotiek. V zozname je možné fulltextové vyhľadávanie podľa mena, priezviska, prezývky alebo používateľského mena.

V zozname je uvedené meno a priezvisko, prezývka (v zátvorke) a v druhom riadku "Používateľské meno:", "Dátum posledného prihlásenia:" a “Registračný email". Napravo je uvedený stav používateľa (farebne odlíšené, v štýle stav registrácie) a trojbodkové menu s funkcionalitou na správu používateľa:

Používateľ s oprávnením na editáciu tejto časti systému môže v zozname týchto osôb vykonávať akcie:

 

Zablokovanie a obnovenie hesla

Osoba v stave „Aktívny“ : osoba, ktorá je členom jednotky. V tomto stave sú dostupné akcie Zablokuj a Obnovenie hesla

 

 

Pozvať znova

Osoba v stave “Čakajúci na registráciu“: osoba, ktorá nedokončila registráciu účtu kliknutím na odkaz na registráciu, ktorý bol odoslaný na registračný e-mail osoby a vyplnením registračného formulára. V tomto stave je dostupná akcia Pozvi znova.

 

 

Akciu Pozvať je možné urobiť aj z Profilu osoby.

 

 

Aktivovanie

Osoba v stave “Čakajúci na aktiváciu“: osoba, ktorá nedokončila aktiváciu účtu kliknutím na aktivačný odkaz, ktorý bol odoslaný na registračný e-mail osoby. V tomto stave je dostupná akcia Aktivuj.

 

 

Akciu Aktivovať je možné urobiť aj z Profilu osoby.

 

 

Odblokovanie

Osoba v stave “Zablokovaný”: osoba, ktorá bola zablokovaná administrátorom, alebo jej členstvo organizácií bolo ukončené. Účet používateľa je v stave zablokovaný aj keď bola vykonaná akcia Obnoviť. V tomto stave je dostupná akcia Odblokuj.

 

Odomknutie a zablokovanie

Osoba v stave “Zamknutý” - osoba, ktorá bola zablokovaná po 5 nesprávnych pokusoch o prihlásenie. V tomto stave je dostupná akcia Odomkni a Zablokuj. Počet neúspešných pokusov na zablokovanie používateľského účtu v systéme nie je možné meniť.

Akciu Odomkni zamknutý účet používateľa je možné urobiť aj z Profilu osoby. Táto akcia je dostupná iba v profile aktívnej osoby. (Tlačidlo Odblokovať). Poznámka: toto tlačidlo neslúži na odblokovanie zablokovaného účtu).

 

 

Ak chcete zmeniť stavy používateľov, môže to urobiť iba používateľ s povolením Používatelia v jednotke.

Kliknutím na používateľa v zozname sa prihlásený používateľ dostane na jeho osobný profil (pokiaľ má na to práva).

V zozname Používatelia sú už aj ľudia, ktorý boli pozvaní do systému. Používatelia, ktorí nemajú členstvo v žiadnej jednotke (neaktívne osoby) sa nezobrazujú v zozname Používateľov.

Ak je napríklad zablokovaný Používateľ, ktorý nie je v žiadnej jednotke a chcete ho odblokovať, je potrebné ho najprv pridať do niektorej jednotky (obnoviť osobu).