Primárne členstvo (alokácia) v jednotke: názov jednotky s primárnym členstvom sa zobrazuje  pri profilovej fotke osoby na konci zobrazenej hierarchie jednotiek. Primárne členstvo v záznamoch Členstvá v jednotke definuje symbol Modrého domčeka.

Osoba môže mať v danom období práve jedno primárne členstvo v jednotke, avšak môže mať ľubovoľný počet bežných členstiev v jednotke. Viac informácii o akciách týkajúcich sa primárnych členstvách osôb nájdete v kapitole Jednotky.

 

 

Používateľ s oprávnením Členstvo osoby môže upravovať a mazať vybrané záznamy v osobnom profile osoby, v karte Členstvo, časť “Členstvo v jednotkách“.

Poznámka:

   Upozorňujeme, že táto akcia neslúži na ukončenie členstiev v jednotkách ani v organizácií. Pre tento účel je potrebné používať individuálne akcie:
 • V profile osoby: Ukončenie členstva v organizácií
 • V zozname osôb v Profile jednotky: Ukončiť členstvo v organizácii (ak má osoba v jednotke primárne členstvo) a Ukončiť členstvo

 

1. Modifikovanie historických záznamov: Členstvá v jednotkách

 

Historické záznamy Primárnych členstiev:

 • Dátumy Platnosť od/do sú povinné,
 • jednotlivé obdobia záznamov primárnych členstiev sa nemôžu prekrýva,
 • dátum Platnosť do musí byť neskorší ako dátum Platnosť od,
 • dátum Platnosť do musí byť včerajší alebo starší,
 • záznam je možné zmazať.

Historické záznamy bežných členstiev:

 • Dátumy Platnosť od/do sú povinné,
 • jednotlivé obdobia záznamov sa môžu prekrývať,
 • dátum Platnosť do musí byť neskorší ako dátum Platnosť od,
 • dátum Platnosť do musí byť včerajší alebo starší,
 • záznam je možné zmazať.

 

2. Modifikovanie aktívnych záznamov: Členstvá v jednotkách

 

Aktívny záznam Primárneho členstva:

 • Dátum Platnosť do pre aktívny záznam primárneho členstva nie je možné nastaviť,
 • obdobie aktívneho záznamu primárneho členstva sa nemôže prekrývať s inými obdobiami historických záznamov primárnych členstiev,
 • dátum Platnosť od musí byť včerajší alebo starší.
 • Aktívny záznam primárneho členstva nie je možné zmazať.

 

Aktívne záznamy bežných členstiev:

 • Dátum Platnosť od je povinný (musí byť včerajší alebo starší),
 • ukončiť bežné členstvo je možné zadaním dátumu do poľa Platnosť do (následne pri editácií záznamu sa však stáva toto pole povinné):
 • jednotlivé obdobia záznamov sa môžu prekrývať s inými záznamami,
 • dátum Platnosť do musí byť neskorší ako dátum Platnosť od,
 • dátum Platnosť do musí byť včerajší alebo starší,
 • záznam je možné zmazať (ak má však osoba v jednotke pridelené funkcie alebo používateľské roly, tieto ostávajú zachované).