Administrácia kategórii podujatí

Oprávnenie povoľuje zobrazovať, pridávať, modifikovať a mazať kategórie podujatí, z ktorých si používateľ vyberá pri vytváraní nového podujatia.

 

 

Administrácia typov podujatí

Oprávnenie povoľuje zobrazovať, pridávať, modifikovať a mazať typy podujatí, z ktorých si používateľ pri vytváraní nového podujatia vyberá.

 

 

Podujatia v jednotke

Oprávnenie umožňuje zobrazovať, pridávať, modifikovať (pridávať a pozývať osoby na podujatie), mazať, zrušiť podujatia, exportovať účastníkov a tlačiť prezenčnú listinu. Taktiež je možné nastaviť oprávnenia na Obnovenie štatistiky ZS v stave odoslaná, na schvaľovanie záverečnej správy a zobrazenia záverečnej správy akéhokoľvek podujatia v rámci svojej jednotky a podradených jednotiek.

Nastavenia podujatí

Oprávnenie umožňuje používateľovi  zapnúť alebo vypnúť celý modul Podujatia, pre vybrané organizácie nastaviť pre polia Program a Cieľ podujatia za akých podmienok budú povinné a definovať pravidlá pre pridávanie osôb na verejné podujatia.