Výber filtra

Výber filtra ponúka filtrovanie jednotiek a ich údajov podľa Názvu, Typu a Stavu Jednotiek. Je možné vybrať jeden, viac filtrov alebo žiadny. Po výbere filtra kliknite na Aplikovať.

 

 

Prostredníctvom filtra „Stav jednotky“  je možné zobraziť záznamy aktívnych alebo neaktívnych jednotiek.

Filter je možné zrušiť kliknutím na „x“,  ktoré sa nachádza vedľa každého filtra alebo odkliknutím zaškrtávacieho políčka vedľa názvu filtra v menu Výber filtra. Následne kliknite na Aplikovať.

 

Zvoliť stĺpce

Môžete si tiež zvoliť údaje, ktoré chcete zobraziť o jednotkách, ktoré boli predtým filtrované podľa zvolených kritérií. To je možné vykonať pomocou ponuky Zvoliť stĺpce a výberom požadovaných údajov.

 

 

Jednotlivé skupiny je možné rozbaliť a následne vybrať údaje, ktoré sa majú zobraziť v reporte. V ponúkaných možnostiach výberu zobrazených stĺpcov je možné zvoliť zobrazenie stĺpcov:

  • Ďalšie:

Link na profil jednotky (ak má používateľ oprávnenie "Správa Jednotky/Jednotky/Zobrazenie" na zobrazenie profilu jednotky, po kliknutí na ikonku bude v novej karte presmerovaný na profil danej jednotky) a Link na profil detail (URL link profilu jednotky).

  • Jednotky:

Názov, Typ, Podtyp, Dátum vzniku, Dátum zániku, Doplnkový názov Jednotky, Číslo/skratka, Zameranie, IČO, Dátum udelenia právnej subjektivity, Dátum zániku právnej subjektivity, Dodatočné informácie, Funkcie v Jednotke (aktuálne platné funkcie).

  • Kontakty:

Telefón, Email, Skype.

  • Adresy:

Prvý riadok adresy (adresa organizačnej jednotky), Ulica (adresa organizačnej jednotky), Mesto (adresa organizačnej jednotky), PSČ (adresa organizačnej jednotky), Prvý riadok adresy (kontaktná adresa), Ulica (kontaktná adresa), Mesto (kontaktná adresa), PSČ (kontaktná adresa).

  • Bankový účet:

IBAN, Názov banky, Kód banky, BIC/SWIFT, Predčíslie, Číslo účtu, Primárny účet

  • Členstvo

Počet ľudí: Počet osôb v danej jednotke, ktoré v nej majú primárne alebo bežné členstvo,

Počet členov (s alokáciou): Počet osôb v danej jednotke, ktoré v nej majú iba primárne členstvo,

Počet členov v registrácií:  Počet osôb v danej jednotke, ktoré majú v danej jednotku platnú registráciu v stave odoslaná alebo schválená,

Počet členov vo vekových kategóriách: Počty osôb podľa vekových kategórií, ktoré majú v danej jednotke primárne členstvo.

 

Zobrazené údaje je možné exportovať do Excelu kliknutím na Exportovať do .xls. Z dôvodu systémových obmedzení je možné exportovať tabuľku pre max počet záznamov nastavených v časti: Administrácia/Nastavenia/Systém/ Maximálny počet záznamov v exporte údajov.