Výber filtra

Je možné vybrať jeden alebo viacero filtrov, prípadne žiadny.

Výber filtra ponúka filtrovanie osôb a ich údajov podľa parametrov: Stav členstva, Jednotky, ktorej sú členom/členmi, Obdobie registrácie, Vzdelanie, Ocenenia, Programy, Dátum narodenia, Pohlavie, Členom od, Členom do, Funkcie, Dobrovoľníctvo, Udelené súhlasy, Odobrané súhlasy, Neudelené súhlasy a Stav osoby (filtrovanie aktívnych a neaktívnych osôb).

Po výbere filtra (filtrov) kliknite na tlačidlo Aplikovať.

 

 

Filter je možné zrušiť kliknutím na „x“,  ktoré sa nachádza vedľa každého filtra alebo odkliknutím zaškrtávacieho políčka vedľa názvu filtra v menu Výber filtra. Následne kliknite na Aplikovať.

 

Výber zobrazených údajov sa realizuje cez menu Zvoliť stĺpce v pravej časti obrazovky a následným výberom údajov resp. ich skupín z ponuky.

 

 

Zvoliť stĺpce

Po výbere filtra je možné si tiež zvoliť údaje, ktoré chcete zobraziť o ľuďoch, ktorí boli predtým filtrovaní podľa zvolených kritérií.

Jednotlivé skupiny je možné rozbaliť a následne vybrať údaje, ktoré sa majú zobraziť v reporte. V ponúkaných možnostiach výberu zobrazených stĺpcov je možné zvoliť zobrazenie stĺpcov:

  • Ďalšie:

Link na profil osoby (ak má používateľ oprávnenie "Správa Osoby/Profil osoby/Zobrazenie" na zobrazenie profilu osoby, po kliknutí na ikonku bude v novej karte presmerovaný na profil danej osoby) a Link na profil detail (URL link profilu osoby).

  • Osoby:

ID osoby, Meno, Priezvisko, Prezývka, Rodné Priezvisko, Stredné Meno, Dátum narodenia, Pohlavie, Stav členstva, Dobrovoľníctvo, Vlaková karta (Č. registr.), ŽŤP, Používateľské meno, Jednotka (zoznam všetkých Jednotiek v ktorých je osoba evidovaná), Registrovaný v (názov Jednotky, v ktorej má osoba aktuálne platnú registráciu), Číslo člena, Členom od, Členom do.

  • Aktivita osôb:

Vzdelanie, Programy, Ocenenia, Používateľské roly, Funkcie (pre všetky tieto stĺpce sa iba aktívne záznamy, ktoré sú platné v deň Exportovania reportov. Stĺpce neobsahujú historické ani budúce záznamy), Ukončené funkcie.

  • Kontakty:

Telefón, Email, Skype, Zákonní zástupcovia (vybrané kontakty zákonných zástupcov).

  • Adresy:

Prvý riadok adresy (Trvalá adresa), Ulica (Trvalá adresa), Mesto (Trvalá adresa), PSČ (Trvalá adresa), Prvý riadok adresy (Kontaktná adresa), Ulica (Kontaktná adresa), Mesto (Kontaktná adresa), PSČ (Kontaktná adresa).

  • Časopisy:

Názvy časopisov.

  • Súhlasy:

Udelené súhlasy, Odobrané súhlasy, Neudelené súhlasy.

 

Po výbere údajov klikni na tlačidlo Zobraziť.

Jednotlivé údaje sa budú zobrazovať v samostatných stĺpcoch.

Zobrazené údaje je možné exportovať do Excelu kliknutím na Exportovať do .xls. Z dôvodu systémových obmedzení je možné exportovať tabuľku pre max počet záznamov nastavených v časti: Administrácia/Nastavenia/Systém/ Maximálny počet záznamov v exporte údajov.

 

 

V reportoch sa nezobrazuje možnosť výberu vybraných stĺpcov v prípade:

  • ak v Administrácii – Nastavenia – záložka Polia: je pre vybrané polia vypnuté ich zobrazovanie v aplikácii (napr. Prezývka, Rodné priezvisko, Stredné meno),
  • ak pre vybrané ,,parametre,, v Administrácií, nie sú definované žiadne záznamy. (Časopisy, Vzdelanie, Funkcie, Kontakty (primárne: Tel. číslo, email, Skype), v prípade jednotiek: Podtypy jednotky).

Upozorňujeme, že ak sú záznamy v Administratíve pre jednotlivé parametre vyplnené, ale nie sú pridelené žiadnej osobe, na zobrazovanie v Reportoch to nemá vplyv, a takéto stĺpce sa v tomto prípade v Reportoch budú zobrazovať.