Podujatia je možné filtrovať podľa parametrov: Jednotky, Podujatia podradených jednotiek, Stav Podujatia, Dátum začiatku podujatia (rozhodujúci je deň začiatku podujatia, nie je jeho trvanie) a Podujatia a ich záverečné správy.

 

 

Záverečné správy je možné filtrovať podľa parametrov: Jednotky, Podujatia podradených jednotiek, Stav Záverečnej správy, Dátum začiatku podujatia (rozhodujúci je deň začiatku podujatia, nie je jeho trvanie).