Pridanie a nastavenie funkcií pre typy jednotiek

Pre pridanie resp. úpravu funkcie najprv zvoľte typ jednotky.

Nová funkcia sa pridá kliknutím na „+“ v pravom hornom rohu.

V novom dialógovom okne Pridať funkciu definujte názov funkcie a zvoľte minimálny vek osoby, ktorej bude možné prideliť danú funkciu (štandardne prednastavený vek 0 rokov) a kliknite na Uložiť.

Voliteľnou možnosťou je nastaviť funkcii prívlastok jedinečnosti: Ak je zaškrtnutý checkbox “Funkcia je jedinečná v jednotke”, danú funkciu je možné na rovnaké obdobie v jednotke prideliť maximálne jednej osobe.

Príklad:

Ak je funkcia zadefinovaná ako jedinečná v jednotke, a v jednotke už danú funkciu nejaká osoba pridelenú má, nie je možné pridať túto funkciu na dané obdobie ďalšej osobe.

Ak v jednotke majú rovnakú funkciu pridelené dve a viac osôb, a táto funkcia je neskôr nastavená ako jedinečná, pridelené funkcie ostávajú zachované pre všetky osoby, pričom nie je možné pridať rovnakú funkciu ďalšej osobe. Ak bude nejakej z týchto osôb funkcia odobratá (alebo skončí jej platnosť), a v jednotke stále existuje osoba, ktorá má pre dané obdobie platné pridelenie funkcie, nie je možné prideliť túto funkciu ďalšej osobe.