Požadované súhlasy sa objavia novým používateľom pri registrácii do Tee-pee účtu prostredníctvom registračného formulára. Všetci noví používatelia musia pri vytváraní svojho účtu súhlasiť so spracovaním svojich osobných údajov, až potom bude registrácia úspešná.

Keď je osoba prihlásená v systéme, alebo niekto iní s prislúchajúcim oprávnením má právo na editáciu záložky GDPR osoby, a osoba zruší povinný súhlas GDPR, jej členstvo v organizácii  sa automaticky ukončí a účet Tee-Pee bude zablokovaný. Ukončenie členstva osoby v organizácii znamená nielen jej ukončenie na úrovni jednotky so všetkými funkciami a užívateľskými úlohami, ale aj na úrovni organizácie, a to vo všetkých ostatných jednotkách, ktorých je táto osoba členom.

Všetky súhlasy sa zobrazujú v Profile osoby, v záložke GDPR .

 

Vytvorenie súhlasu

Formulár súhlasu môžete vytvoriť kliknutím na ,, + “ v hornej časti zoznamu súhlasov.

 

 

Formulár obsahuje nasledovné polia:

  • Názov - názov súhlasu, ktorý sa zobrazí v registračnom formulári a užívateľskom profile
  • Jazyk - uistite sa, že obsah zodpovedá jazykovým mutáciám vašich preferovaných jazykov systému
  • Súhlas je povinný- ak je aktivovaný, bude sa tento súhlas vyžadovať od používateľov alebo od ich zákonných zástupcov
  • Súhlas je aktívny - ak je aktivovaný, bude tento súhlas viditeľný pre používateľov v registračnom formulári a záznam súhlasu bude viditeľný na karte GDPR osoby. Túto funkciu môžete použiť, keď pracujete na niektorom súhlase, ale nechcete ho zatiaľ používateľom zobrazovať alebo keď by sa mali niektoré súhlasy skryť.
  • Súhlas je určený pre ľudí so zdravotným postihnutím (ZŤP osoby) - tento typ súhlasu je určený pre používateľov so zdravotným znevýhodnením
  • Text pre ľudí mladších ako xx rokov - zadajte správu, ktorú chcete zobraziť používateľom mladším ako je nastavený minimálny systémový vek v Administrácii / Nastavenia / Systém.
  • Text pre ľudí starších ako xx rokov - zadajte správu, ktorú chcete zobraziť používateľom, ktorí dosiahli (sú starší) ako je nastavený minimálny systémový vek v Administrácii / Nastavenia / Systém.

Potom kliknite na Uložiť.