Zobrazenie záložky História jednotky je možné nastaviť v Administrácii / Nastavenia / Profil jednotky alebo udelením oprávnenia "História jednotky"- Avšak platí nadradenosť funkcionality skrytia a zobrazovania záložiek v Profile jednotky (Administrácia / Nastavenia / Profil jednotky), čo znamená:

  • Keď je záložka História jednotky nastavená ako Viditeľná, všetci používatelia v systéme ju uvidia medzi ostatnými kartami Jednotky, tiež ľudia bez tohto oprávnenia.
  • Keď záložka História jednotky nie je nastavená ako Viditeľná, budú ju môcť zobraziť iba ľudia s týmto oprávnením.

 

 

POZN: Záložka neobsahuje historické záznamy vzniku a presunov jednotiek pred implementovaním zobrazovania a funkcionality tejto záložky.