Typ jednotky

Typy jednotiek predstavujú / odzrkadľujú štruktúru organizácie a zvyčajne sa nastavujú na začiatku zostavovania systému. Samozrejme je možné túto hierarchiu a jej nastavenie neskôr zmeniť.

Schopnosť pridávať nové jednotky a umiestňovať ich do tejto štruktúry jednotiek má ktokoľvek s oprávnením na Jednotky. Nový typ jednotky je možné pridať kliknutím na „+“ v pravom hornom rohu.

 

Po kliknutí na "+" sa otvorí nové okno "Pridať typ jednotky", kde je možné nastaviť nasledovné:

 • Názov jednotky
 • Názov jednotky v preferovanom jazyku
 • Názov položky v menu
 • Nastaviť farebnú schému
 • Zobraziť v menu - či sa má jednotka zobrazovať v menu
 • Jednotka pre evidenciu ľudí– či je možné v tejto jednote pridávať nových ľudí do systému
 • Jednotka určená na registráciu členov – či je možné v tomto type jednotky registrovať členov
 • Jednotka je základným kolektívom v organizácii - slúži pre potreby exportov (Záložka exporty v jednotke pre vybrané organizácie), kde je export Základných kolektívov. Na zobrazenie záložky exporty v jednotke je potrebné povolenie "Export dát".
 • Nadradená jednotka - ktoré z ďalších typov jednotiek sú tejto nadradené

Potom nastavenia Uložte.

Editovať alebo zmazať typ jednotky je možné kliknutím na tlačidlo individuálnej akcie (“tri bodky”). Zmazať typ jednotky je možné, iba v prípade ak daný typ jednotky nie je používaný.

Podtyp jednotky

Nový podtyp konkrétnej jednotky je možné pridať nasledovne: v zozname typov jednotiek, zvoľte typ jednotky, pre ktorý chcete zadefinovať podtypy jednotiek. Kliknite na daný typ jednotky. Kliknite na „+“ v pravom hornom rohu.

Pri každom podtype jednotky je možné určiť v okne "Pridať podtyp jednotky" nasledovné:

 • Názov podtypu
 • Nastaviť farebnú schému.

Editovať alebo zmazať podtyp jednotky je možné kliknutím na tlačidlo individuálnej akcie (“tri bodky”). Zmazať podtyp jednotky je možné, iba v prípade ak daný typ jednotky nie je používaný.