Kontaktné údaje

Na kartu Kontakt je možné pridať kontaktné informácie. Okno „Pridať kontakt“ obsahuje:

  • Typ kontaktu (preddefinovaný v sekcii Administrácia / Členstvo / Kontakty, kap. 11.11),
  • Priorita (primárna - max. 1 pre každý typ kontaktu, alebo iné),
  • Kontaktné údaje,
  • a ďalšie informácie.

 

Newsletter

V sekcii Kontakty môžete nastaviť odber newslettra ak:

  • používateľ nastaví e-mailovú adresu,
  • a ak sú nastavenia MailChimp správne nastavené v sekcii Administrácia / Nastavenia / Mailchimp.

Potvrdením emailovej adresy sa udeľuje súhlas na poskytnutie danej adresy do služby MailChimp. Názov newslettra je možné nastaviť v sekcii Správa / Nastavenia / MailChimp. Viac informácií o spojení systému s Mailchimpom nájdete v kap. 9.11.

 

Adresa trvalého bydliska

V tejto časti Kontaktov sa ukladá a spravuje trvalá adresa osoby s možnosťou jej uloženia aj ako kontaktnej adresy.