Kontaktné údaje

Do záložky Kontakty je možné pridať kontaktné informácie, a to kliknutím na ikonu „+“ v hornej časti záložky. Okno „Pridať kontakt“ obsahuje:

  • Typ kontaktu (nastavený v sekcii Administrácia / Členstvo / Kontakty, kapitola 11.11),
  • Priorita (primárna - max. 1 pre každý typ kontaktu) alebo iné,
  • Kontaktné údaje,
  • a ďalšie informácie

 

 

Kontaktná adresa

Ak kontaktná adresa nie je totožná a Adresou organizačnej jednotky, odšktrnutím políčka "Rovnaká ako adresa organizačnej jednotky" je možné pridať novú kontaktnú adresu jednotky.