Používateľ s oprávnením na modifikáciu používateľov v jednotke (Používatelia 11.2.27) môže poslať e-mail s pokynmi na resetovanie účtu kliknutím na tlačidlo individuálnej akcie („tri bodky“) napravo od mena používateľa a možnosti Obnoviť heslo. Tento e-mail nie je možné zaslať zablokovanej osobe (osobe, ktorá bola zablokovaná z dôvodu 5 nesprávnych pokusov o heslo) alebo osobe, ktorá bola zablokovaná správcom. V tom prípade je potrebné používateľa najskôr odblokovať správcom – záložka Používatelia v jednotke, individuálna akcia “tri bodky”, možnosť Odblokuj

Následne sa zobrazí potvrdzujúce upozornenie s podrobnosťou, na ktorú e-mailovú adresu boli pokyny na resetovanie zaslané. Obnovovací e-mail bude odoslaný na e-mailovú adresu, ktorá je uvedená ako e-mailová adresa na registráciu, ktorú nájdete v časti Profil používateľa / Nastavenia / E-mailová adresa.