Pridanie nového podujatia

Nové podujatie môžete vytvoriť cez menu Podujatia kliknutím na tlačidlo „+“ Pridať podujatie.

Vyplňte všetky povinné informácie označené hviezdičkou (*).

 • Pridať obrázok - Obrázok podujatia sa dá nahrať do hornej časti stránky kliknutím na Pridať obrázok. Maximálna veľkosť obrázka 150kB, a to platí pre všetky obrázky nahrávané do systému.
 • Názov podujatia
 • Dátumy podujatia
 • Dátumy registrácie - Môžete nastaviť dátum začatia registrácie a dátum ukončenia registrácie na podujatie. Počas tohto časového obdobia je možné sa zaregistrovať na toto podujatie, pridať niekoho iného na udalosť alebo pozvať niekoho, kto má účet Tee-Pee na túto udalosť. Ak tieto dátumy vypršia, používatelia neuvidia tlačidlá na prihlásenie sa, pozvanie atď.
 • Popis podujatia

 • Odkaz na podujatie /Webstránka (môžete pridať odkaz na konkrétnu externú stránku udalosti alebo odkaz na adresu URL. Je možné pridať iba jeden odkaz).
 • Link na online podujatie (môžete pridať link/odkaz pre online pripojenie ako napr. MS teams, Zoom a podobne).
 • Typ podujatia (preddefinované menu typov podujatia je možné nastaviť v sekcii Administrácia / Nastavenia / Podujatia / Typy podujatí).
 • Kategória podujatia (preddefinované menu kategórii podujatí je možné nastaviť v sekcii Administrácia / Nastavenia / Podujatia / Kategórie podujatí).
 • Kontaktná osoba - predvyplnené meno osoby, ktorá vytvára podujatie. Admin s právom na podujatie môže vybranú osobu zmeniť na inú kontaktnú osobu, zmazaním mena a výberom z osôb, na ktoré má oprávnenie.
 • Kontaktný Email - predvyplnený podľa emailu (primárny, ak primárny neexistuje prvý email z kontaktných údajov) kontaktnej osoby. Manuálne možné zmeniť na iný.
 • Kontaktné telefónne číslo - predvyplnený podľa tel. čísla (primárne, ak primárne neexistuje prvé tel. číslo z kontaktných údajov) kontaktnej osoby. Manuálne možné zmeniť na iné.
 • Jednotka, ktorá podujatie organizuje, resp. pre ktorú je to organizované. V zozname sú dostupné iba jednotky, pre ktoré má používateľ oprávnenie Podujatia v jednotke/Pridanie.

Verejné vs. neverejné podujatie

V spodnej časti si môžete vybrať verejnosť podujatia:

“Zverejniť podujatie celej organizácii?”

 • Ak je prepínač VYPNUTÝ, podujatie sa zdieľa sa zdieľa iba s členmi jednotky a jej podradených jednotiek.

 • Ak je prepínač ZAPNUTÝ, podujatie sa zdieľa sa zdieľa aj s členmi mimo jednotky

 

“Sprístupniť podujatie len registrovaným členom

 • Ak je prepínač VYPNUTÝ, podujatie je zdieľané aj pre nečlenov - ľudí, ktorí nie sú zaregistrovaní / nezaplatili členský poplatok.

 • Ak je prepínač ZAPNUTÝ, podujatie je zdieľané iba pre členov, ľudí, ktorí sú registrovaní a zaplatili členský poplatok.

 

Uloženie podujatia

Následne môžete podujatie Uložiť ako rozpracované alebo Publikovať:

 • Uložiť ako rozpracované - v tom prípade sa podujatie nezverejní medzi Podujatiami a budete sa k nemu môcť vrátiť a urobiť prípadné zmeny.
 • Publikovať - udalosť bude zverejnená a viditeľná pre jednotky a členov na základe vyššie nastavených kritérií.

 

Úprava podujatia

Detaily podujatia je možné upraviť aj po jeho publikovaní. Kliknite na tri bodky vedľa podujatia, ktoré si prajete upraviť a následne na Upraviť. V detaile podujatia môžete následne editovať informácie o danom podujatí.

 

 

Zmena verejného podujatia na súkromné

 

Verejné podujatie, na ktoré sú prihlásené alebo pozvané aj osoby, ktoré nie sú členmi jednotky (alebo jej podradených jednotiek), pre ktorú je podujatie organizované, nie je možné zmeniť na súkromné podujatie.

Verejné podujatie, na ktoré sú prihlásené alebo pozvané osoby mimo jednotky (a jej podradných jednotiek), ktorá organizuje podujatie, je možné zmeniť na súkromné iba odstránením všetkých osôb, ktoré nie sú členmi tejto jednotky (a jej podradených osôb). A to hromadným odstránením všetkých osôb, ktoré nespĺňajú kritéria prostredníctvom možnosti v zobrazenom dialógovom okne pri prepnutí vypínača z Verejného na Súkromné podujatie. Hromadne odstrániť osoby je tiež možné zo záložky "Prihlásení".

Identická systémová kontrola prihlásených a pozvaných osôb na podujatie prebieha aj v prípade editácie súkromného podujatia, kedy dôjde k zmene jednotky.