Na ľavej strane v bočnom menu sa zobrazuje sekcia jednotky, ktorá je rozdelená na:

  • “Moje jednotky” - používatelia uvidia pod položkou „Moje jednotky“ názvy jednotiek, v ktorých majú pridelenú Používateľskú rolu
  • “Jednotky” - používatelia uvidia v časti Jednotky názvy typov jednotiek

 

Zobrazovanie záložiek v Jednotke

Používateľovi systému Tee-pee bez prideleného oprávnenia sa zobrazuje detail Jednotky a jej záložky na základe nastavení záložiek v časti Administrácia/Nastavenia/Profil Jednotky.

Používateľovi systému Tee-pee s pridelenými špecifickými oprávnenia sa zobrazuje detail Jednotky a jej záložky na základe nastavení týchto záložiek v časti Administrácia/Nastavenia/Profil Jednotky a na základe jeho oprávnení na zobrazenie a editáciu konkrétnych záložiek.

V Jednotke, v záložke Ľudia, vidí používateľ zoznam osôb patriacich pod jednotku a jej podriadené jednotky na základe nastavení v častiach: Administrácia/Nastavenia/Profil Jednotky a Administrácia/Nastavenia/Základné nastavenia a na základe pridelených špecifických oprávnení.

Pri názve jednotky sa zobrazuje názov nadradenej jednotky. Pri mene osoby sa zobrazuje názov jednotky, v ktorej má osoba primárne členstvo. 

Ak sú osoby evidované priamo pod danou jednotkou pri osobách sa nezobrazuje ich základná jednotka, ale Dátum narodenia, Adresa a Kontaktné údaje. Ak je osoba evidovaná v jednej z podriadených jednotiek v danej jednotke, pri jej mene sa zobrazuje názov jednotky kde osoba patrí.