V článkoch kategórie Profil podrobne popisujeme každú kartu v sekcii Profil osoby.

Všetky karty, ktoré popisujeme, však nemusia vidieť a upravovať všetci. Karty sú viditeľné a editovateľné v závislosti od nastavení Profilu osoby, ktoré  spravujú v sekcii Administrácia / Nastavenia / Profil Osoby. Záložky Notifikácie a Roly používateľa sa zobrazia iba vtedy, keď má používateľ pridelenú rolu.

Používateľ s oprávnením spravovať používateľov v jednotke a podradených jednotkách môže prostredníctvom osobného profilu osoby:

Cez profil osoby je možné ako administrátor s právom na osobu:

  • editovať údaje týkajúce sa priamo danej osoby,
  • zobraziť vybrané informácie o osobe,
  • zobraziť hierarchiu nadradených jednotiek jednotky, v ktorej ma táto osoba primárne členstvo,
  • pozvať osobu do systému Tee-pee - tlačidlo: Pozvať do Tee-pee, za podmienok ak má osoba zároveň právo na detail osoby a vytváranie osôb,
  • opätovne osobu pozvať do Tee-pee, ak emailová registračná linka vypršala alebo z iného dôvodu ju nie je možné použiť – tlačidlo Pozvať znovu,
  • ak osoba riadne vyplnila registračný formulár do systému Tee-pee a je v stave čakajúci na aktiváciu aktivovať jej používateľský účet – tlačidlo Aktivovať účet,
  • ak osoba 5 krát nesprávne zadala heslo a jej účet je v stave zamknutý, odblokovať jej tento zamknutý účet - tlačidlo Odblokovať,
  • trvalo zmazať osobu – tlačidlo Zmazanie osoby,
  • ukončiť osobe členstvo na úrovni celej organizácie,
  • obnoviť neaktívnej osobe členstvo v organizácii.

 

Poznámka: Ak má osoba primárne členstvo v nižších úrovniach jednotiek ako je najvyššia úroveň, v Hierarchii nadradených jednotiek jednotky, v ktorej ma osoba primárne členstvo sa najvyššia jednotka nezobrazuje.  V prípade, ak má osoba primárne členstvo na najvyššej úrovni jednotiek v organizácii (hlavnej), bude v sa hierarchii jednotiek jej primárnej jendnotky zobrazovať práve táto jedna hlavná  (najvyššia) jednotka.

ONLINE MANUÁL

Každý používateľ systému tee-pee, ktorý má prístup do svojho používateľského konta a má pridelenú ľubovoľnú používateľskú rolu môže vo svojom profile využiť možnosť presmerovania na Online Manuál systému Tee-pee.

V hlavnom menu kliknite na svoje meno. Po kliknutí na Online manuál budete presmerovaný na hlavnú stránku online manuálu (https://help.tee-pee.com/help).