Pridanie obdobia pre registráciu členov

Nové obdobie sa pridá kliknutím na „+“ v pravom hornom rohu.

Otvorí sa nové dialógové okno – Pridať obdobie členstva. V tomto okne vyplňte údaje Názov obdobia, Začiatok a Koniec (obdobia). Tieto údaje sú povinné. Následne je možné definovať aj Začiatok registrácie a Koniec registrácie, t.j. obdobie od kedy do kedy je možné členov na dané obdobie registrovať, pričom tieto údaje nemusia byť totožné so začiatkom a koncom obdobia členstva. Pokiaľ nie je začiatok a koniec registrácie vyplnený, je možné registrovať členov na dané obdobie kedykoľvek, aj pred resp. po konci registračného obdobia.

Po vyplnení údajov kliknite na Uložiť.

Upozorňujeme, že dátumy členstva by sa nemali prekrývať.

Editovať alebo zmazať obdobie registrácie je možné kliknutím na tlačidlo individuálnej akcie (“tri bodky”).

Editovať začiatok a koniec registračného obdobia už nie je možné ak bola nejaká osobe už zaregistrovaná v tomto období.

Upozorňujeme, že Registračné obdobie, a ktoré sú naviazané existujúce registrácie, alebo priradené platby, jednotlivým osobám, nie je možné zmazať.