Prejdite na Profil osoby a kliknite na tlačidlo individuálnej akcie (“tri bodky“) v pravom hornom rohu a vyberte možnosť Obnoviť.

Pre zobrazenie informácií o ukončení členstva v organizácií neaktívnej osoby, ktorú chcete obnoviť, kliknite na tlačidlo individuálnej akcie (“tri bodky“) v pravom hornom rohu a vyberte akciu „Detail o ukončení členstva“.

 

 

Zobrazí sa nové okno „Obnoviť osobu“.

 

 

Vyplňte všetky povinné informácie označené hviezdičkou (*) a ďalšie voliteľné údaje. Osoba sa obnoví, keď je priradená k jednotke (táto osoba bude mať tiež automaticky primárne členstvo k tejto jednotke). Dátum obnovenia nie je možné nastaviť do budúcna.

V rozbaľovacom zozname pre pole Jednotka vidí Administrátor iba Jednotky, pre ktoré má oprávnenie spravovať a ktorých typ Jednotky je nastavený na “Jednotka určená pre evidenciu ľudí” (Administrácia / Členstvo / Jednotky).

Ak osoba mala pred posledným ukončením v organizácii účet Tee-pee, po obnovení jej  bude účet obnovený do stavu „Zablokovaný“ a bude potrebné jeho odblokovanie Administrátorom jednotky, ktorej členom sa táto osoba stala.

Po obnovení osoby sa predchádzajúci dátum „Člen od“ v profile / údajoch nahradí dátumom obnovenia osoby. Dátum „Člen do“ sa vymaže. Obnovená osoba má nový záznam v histórii členstva v Profile, v záložke Členstvo.

Štandardné obnovenie osoby (oprávnenie: Obnovenie osoby) nie je možné u osoby, pri ktorej typ ukončenia členstva v organizácii bol „Smrť člena“ alebo Vylúčenie z organizácie a neuplynul ešte dátum „Vylúčený do“. U takejto osoby nie je dostupná akcia Obnovenie osoby

Pre obnovenie neaktívnej osoby, ktorej členstvo bolo ukončené z dôvodu Smrti alebo z dôvodu Vylúčenia z organizácie a neuplynul ešte dátum „Vylúčený do“, je potrebné pridelenie oprávnenia: „Obnoviť osobu (bez ohľadu na typ ukončenia členstva)”. Prečítajte si viac o možnostiach Ukončenia osoby v kap. Správa používateľov /Ukončenie členstva osoby na úrovni organizácie.