1.3.8

Vylepšenia a nové funkcie systému Tee-pee

 • Zobrazovanie informačných hlášok (TEEP-1181)
 • Reporty - nový parameter pre filtrovanie “Dobrovoľník/Dobrovoľníctvo” (TEEP-1517)
 • Úprava logiky vytvárania názvov funkcií v administrácii (TEEP-1472), (TEEP-1538)
 • Uprava logiky vytvarania napredovania v administrácii (TEEP-1529)
 • Profil osoby - nové tlačidlo: Aktivovať účet (TEEP- 1491)
 • Nová záložka: História Jednotky (TPZHP-52)
 • Zjednotenie názvov registračných poplatkov (DOMKA) (TEEP-1540)
 • Zapracovanie prekladov: HU, EE, PL 
 • Iné drobné estetické vylepšenia.

Oprava chýb

 • Vybrané SK organizácie: Exporty - opravy (TEEP-1543)
 • Automatické odstránenie medzier pri manuálnom vytvoreni osoby (TEEP-1531)
 • Oprava Hodnotenie kvality (SKSK) (TEEP-1552)
 • Oprava ďalších chýb

Pripravované

 • Úprava používania Oprávnení/roly
 • Rozšírenie Reportov
 • Ďalšie novinky

1.3.7

Vylepšenia a nové funkcie systému Tee-pee

 • Vybrané SK organizácie: Export pre MŠ- ZS - pridaný nový stĺpec Poznámka (TEEP-1512)
 • Vybrané SK organizácie: Export pre MŠ- IL - export Základných kolektívov podľa dátumu vzniku/zániku Jednotky (TEEP-1514)
 • Vybrané SK organizácie: Export pre MŠ: IL, ZS, ELČ - .xls - doplnenie novej karty s vybranými údajmi (TEEP-1513)
 • Príznak Dobrovoľník 2 časť. Doplnenie Reporty, Filtrovanie (TEEP-1486)
 • Reporty - nový stĺpec “Registrovaný v”  (jednotke)  (TEEP-1189)
 • Reporty - úprava a zjednotenie doťahovanie údajov pre stĺpec Jednotka (TEEP-1179)
 • Profil Jednotky - nový číselný údaj “Počet registrovaných členov” (TEEP-1200)
 • Zjednotenie vzhľadu ikon (TEEP-1490)
 • Údaje o jednotke - nové voliteľné pole- Dodatočné informácie (TPZHP-156)
 • Možnosť editovať kontaktné údaje, úprava zobrazovania (TPZHP-137)
 • Zobrazovanie histórie jednotky po jej presune (TPZHP-69)
 • Nové pole “Doplnkový názov” pre Jednotku (TPZHP-49)
 • Iné drobné estetické vylepšenia.

Oprava chýb

 • Vymazaná osoba - odstrániť aktuálne pridelené funkcie (TEEP-1457)
 • Oprava presmerovanie na podujatie - zobrazenie kalendár (TEEP-1524)
 • Zapracovanie pripomienok - Exporty pre MŠ
 • Oprava ďalších chýb

Pripravované

 • Úprava zobrazenia - message bar
 • Úprava používania Oprávnení/roly
 • Rozšírenie Reportov
 • Ďalšie novinky

1.3.6

Vylepšenia a nové funkcie systému Tee-pee

 • Vybrané SK organizácie: Export pre MŠ: Informačný list základných kolektívov (TEEP-1188)
 • Vybrané SK organizácie: Export pre MŠ: Evidenčný list členov (TEEP-1182)
 • Vybrané SK organizácie: Export pre MŠ: Export Záverečných správ (TEEP-1187)
 • Možnosť manuálne zrušiť okno s ESC v závislosti od typu okna (TEEP-1220)
 • Príznak Dobrovoľník (TEEP-1186)
 • Úprava SK formátu PSČ na tvar XXX_XX (TEEP-1217)
 • Zjednotenie akcií pre záznamy Funkcie v profile Osoby a v profile Jednotky (TEEP-1363)
 • Iné drobné estetické vylepšenia.

Oprava chýb

 • Dátum vstupu osoby – oprava nesprávneho prepisu dátumu (TEEP-1428)
 • Zobrazovanie zmazaných jednotiek – oprava chyby (TEEP-1429)
 • Oprava chyby – abecedné zobrazovanie Jednotiek (TEEP-1464)
 • Oprava ďalších drobných chýb

Pripravované

 • Úprava zobrazenia - message bar
 • Úprava používania Oprávnení/roly
 • Úprava filtrovania
 • Úprava vybraných parametrov v časti Reporty
 • Ďalšie novinky

1.3.5

Vylepšenia a nové funkcie systému Tee-pee

 • Hodnotenie kvality pre SLSK (TEEP-1070)
 • Menej striktný formát dátumu (TEEP-1174)
 • Nová funkcionalita – pridať existujúcu osobu do inej  jednotky (TEEP-1177)
 • Počet zobrazených záznamov  - pridané možnosti 100, 200, 500, 1000 (TEEP-1180)
 • Záverečné správy (SK) – nová funkcionalita –  Reset štatistík v ZS (TEEP-1178)
 • Pole Jednotka v aplikácii – pri výbere sa zobrazí aj nadradená Jednotka ( TEEP-1175)
 • Zadané údaje v poliach – automatické odstraňovanie medzier (TEEP-1173)
 • Reporty – časť Ľudia – pridaný nový filter: Obdobie registrácie (TEEP-1319)
 • Registrácie – nové editovateľné pole v detaily registrácie: Dátum platby (TEEP-1318)
 • Vytvorenie novej kvalifikácie – automatické dopĺňania dátumov (TEEP-1191)
 • Podujatia a Záverečné správy – možnosť filtrovať zobrazenie s alebo bez podriadených jednotiek (TEEP-1166)
 • Noví používatelia Tee-pee – zmena  povoleného tvaru používateľského mena (TEEP-1167)
 • Funkcia v jednotke – pridaná možnosť nastaviť status ,,jedinečná,, (TEEP-1190)
 • Funkcia v jednotke – možnosť nastaviť minimálny vek pre funkciu (TEEP-1304)
 • Výber osoby – viac zobrazených údajov (podľa oprávnení) (TEEP-1176)
 • Detail Jednotky – každý používateľ môže vidieť záložky: Ľudia, Kontakty, Údaje, Funkcie a Podradené Jednotky (TEEP-1183)
 • Nová funkcionalita – možnosť definovať podtypy jednotiek (TEEP-1287)
 • Prihlásenie do aplikácie aj pomocou Registračného emailu (TEEP-1160)
 • V zozname používateľ v jednotke zobrazený údaj – Registračný email (TEEP-1160)
 • Sekcia Funkcie – presunutá zo záložky Používateľské roly pod záložku Členstvo (TEEP-1282)
 • Pole: Cieľ a Program v ZS (SK). Možnosť nastaviť ako nepovinné. (TEEP-1184)
 • Filtre - Jednotky - pri výbere zobraziť nadradenú jednotku (TEEP-1396)
 • Funkcie v jednotkách presunuté pod záložku členstvo (TEEP-1269)
 • Iné drobné estetické vylepšenia.
 • Nové prostredie – Litva, Estónsko

Oprava chýb

 • Reset hesla – oprava kontroly pre zadávanie hesla, pridanie hintov (TEEP-1251)
 • Profil osoby – editovanie členstva – odstránenie poľa Funkcia (TEEP-1325)
 • Oprava zobrazenia dát v Reportoch (TEEP-1058) (TEEP-1163)
 • Vypnutie validácie pre vybrané polia v Záverečnej správe v stave draft (TEEP-1168)
 • Oprava chyby – presmerovanie po kliknutí na jednotku (TEEP-1170)
 • Vytváranie podujatia – premenovanie prepínačov (TEEP-1172)
 • Nečinnosť užívateľa – presmerovanie na prihlasovaciu obrazovku (TEEP-1099)
 • Kalendár podujatí – pridanie filtrov (TEEP-1164)
 • Úprava fulltextového vyhľadávania (TEEP-1104)
 • Oprava ďalších drobných chýb

Pripravované

 • Úprava zobrazenia - message bar
 • Úprava používania Oprávnení/roly
 • Detail podujatia - zobrazenie informácie o začiatku a konci registrácie na podujatie
 • Export údajov
 • Ďalšie novinky

1.3.4

Vylepšenia a nové funkcie

 • Favicon - vytvorenie a nastavenie (TEEP-964)
 • Zobrazenie obrazovky na chybové hlásenie Error 404 (TEEP-898)
 • Logo - zobrazenie loga na prihlasovacej stránke (TEEP-979)

Oprava chýb

 •  Podujatia - Problém s pomalým načítavaním (TEEP-966)
 • Podujatie - oprava zobrazenia buttonov na mobilných zariadeniach (TEEP-1069)
 • Captcha - nesprávne zobrazenie chybovej hlášky (TEEP-1077)
 • Podujatie - popisové pole oprava umiestnenia textu (TEEP-1078)
 • Chyba pri vytváraní osoby cez elektronickú prihlášku s vekom nižším ako min. systémový (TEEP-1085)
 • Okná zobrazené po kliknutí na linky/ exspirované linky - úprava textov (TEEP-1086)
 • Chyba v zobrazovaní osôb s prideleným oprávnením (TEEP-1091)
 • Oprávnenia pre Podujatia - oprava chyby (TEEP-1096)
 • Mazanie osôb - chyba pri zmazaní (TEEP-1097)
 • Reporty - export do .xls - upgrade PrimeFaces a súvisiacich doplnkov na verziu 6.2 (TEEP-1115)
 • Oprava ďalších drobných chýb

Pripravované

 • Hodnotenie kvality pre SLSK
 • Úprava zobrazenia - message bar
 • Úprava používania Oprávnení/roly
 • Detail podujatia - zobrazenie informácie o začiatku a konci registrácie na podujatie