Profil osoby

Toto oprávnenie umožňuje používateľovi zobraziť profil osoby. Prístup ku záložkám osobného profilu sa riadi samostatnými oprávneniami.

  • Ak má administrátor povolenie na zobrazenie nejakej záložky v profile osoby bez oprávnenia “Profil Osoby / Zobrazenie”: admin nemôže zobraziť profil osoby
  • Ak má administrátor povolenie pre “Profil Osoby / Zobrazenie” bez konkrétnych povolení na zobrazenie kariet v profile osoby: administrátor môže zobraziť profil „prázdneho“ profilu osoby bez záložiek
  • Ak má správca povolenie pre “Profil Osoby / Zobrazenie”  so špecifickými povoleniami na zobrazovanie záložiek v profile osoby: V profile osoby sa zobrazia konkrétne záložky.

 

Detail osoby

Oprávnenie umožňuje používateľovi zobraziť detail - údaje osoby, zobraziť detail neaktívnej osoby (osoby, ktoré majú ukončené členstvo v organizácií - nie sú priradené k žiadnej jednotke a ktoré je možné vyhľadať v sekcii Ľudia v stave Neaktívny), modifikovať, nahrať, stiahnuť fotky či odstrániť fotky osobám v rámci svojej jednotky a podradených jednotiek.

 

Kontakty osoby

Oprávnenie umožňuje používateľovi zobraziť, pridať, modifikovať a zmazať kontaktné údaje osobám v rámci svojej jednotky a podradených jednotiek.

 

Zákonní zástupcovia

Oprávnenie umožňuje používateľovi zobrazovať, vytvárať, upravovať a zmazať informácie o zákonných zástupcoch používateľa, ktorý patrí do jednotky a jej podradených jednotiek. Zákonní zástupcovia osoby sa nachádzajú v profile osoby, v záložke Zákonní zástupcovia.

 

Členstvo osoby

Oprávnenie umožňuje používateľovi zobraziť, modifikovať a zmazať osobám vybrané záznamy členstiev v jednotkách v rámci svojej jednotky a podradených jednotiek, na ktoré sa vzťahuje toto oprávnenie.

Bez tohto oprávnenia používateľ tiež nemôže vidieť funkcie ani s povolením. Toto povolenie tiež umožňuje upravovať a mazať iba časť Členstvo v jednotkách. Všetky ostatné časti / oddiely na tejto záložke nie je možné upravovať.

 

Program osoby

Oprávnenie umožňuje používateľovi zobraziť, pridať, modifikovať a zmazať program osobám v rámci svojej jednotky a podradených jednotiek.

 

Vzdelanie osoby

Oprávnenie umožňuje používateľovi zobraziť, pridať, modifikovať a zmazať vzdelanie osobám v rámci svojej jednotky a podradených jednotiek.

 

Ocenenia osoby

Oprávnenie umožňuje používateľovi zobraziť, modifikovať, pridať a zmazať ocenenie osobám v rámci svojej jednotky a podradených jednotiek.

 

Notifikácie osoby

Oprávnenie umožňuje užívateľovi zobrazovať a upravovať nastavenia v Profile osoby, konkrétne v záložke Notifikácie u osôb v jednotkách a jej podradených jednotkách. Záložka Notifikácie sa zobrazuje v profiloch osoby, ktoré majú účty Tee-Pee a majú oprávnenie čítať / upravovať aspoň jednu z jednotiek.

 

Nastavenia používateľského emailu

Oprávnenie umožňuje používateľovi zobrazovať a upravovať registračný e-mail osoby,  ktorá patrí k jednotke a jej podradeným jednotkám.

 

GDPR

Oprávnenie umožňuje používateľovi zobraziť záložku GDPR so súhlasmi, upravovať tieto súhlasy v profile ľudí v jednotkách a jej podradených jednotkách, ktoré má používateľ práva spravovať. Taktiež umožňuje  exportovať údaje o vybranej osobe.

 

Časopisy osoby

Oprávnenie umožňuje používateľovi zobraziť a modifikovať časopis osobám v rámci svojej jednotky a podradených jednotiek, ako aj zvoliť možnosť priradenie viacero časopisov.

Zvolením oprávnenia Priradenie viacerých časopisov si bude môcť používateľ nastaviť viacero časopisov pre seba, ako aj pre ostatné osoby vo svojej jednotke a podradených jednotkách.

Ak osoba, ktorej je pridelených viac časopisov, nemá povolenie na pridávanie ďalších časopisov a jeden z týchto časopisov deaktivuje, nebude ju môcť vrátiť späť (pretože nemá povolené pridávať viac časopisov).

 

Vymazanie a obnovenie osôb

Oprávnenie umožňuje používateľovi

  • vymazanie osoby zo systému,
  • obnoviť členstvo v organizácií neaktívnej osobe (osobe, ktorej bolo predtým ukončené členstvo v organizácií)
  • alebo ukončiť členstvo osoby v organizácii (ak by sa toto povolenie udelilo, bola by dostupná možnosť „Ukončiť členstvo v organizácii“ v záhlaví osoby, v trojbodkovom menu).