Pridávanie poplatkov

Členský poplatok sa pridáva kliknutím na „+“ v pravom hornom rohu.

V novom dialógovom okne Pridať poplatok je potrebné najprv zvoliť Názov poplatku a jeho výšku. Mena, v ktorej sa poplatok zobrazí, je definovaná v Administrácii v časti Základné nastavenia.

Môžete tiež nastaviť, či sa daný typ členského poplatku má vzťahovať na používateľov  s príznakom zdravotného znevýhodnenia (ich stav ZŤP v profile je nastavený na ÁNO). Ak je políčko zaškrtnuté, automaticky sa na ne vzťahuje osobitný členský poplatok za členstvo.

Pri vytváraní rôznych typov poplatkov je možné nastaviť len jeden typ poplatku pre osoby so zdravotným znevýhodnením.