Elektronická pozvánka pre člena 

Ak ste boli do systému pozvaní prostredníctvom elektronickej pozvánky, dostali ste e-mail s odkazom, ktorý vás presmeruje na webový formulár, v ktorom si musíte vytvoriť prihlasovacie údaje a vyplniť svoje osobné údaje.

Znenie emailu s odkazom si každá organizácia môže nastaviť sama v sekcii Administrácia / Nastavenia / Emaily.

 

V súvislosti s požiadavkami GDPR na ochranu osobných údajov, sprístupneniu elektronického formulára, ktorý obsahuje osobné údaje predchádza úroveň overenia osôb. Po otvorení linky na vyplnenie elektronickej prihlášky alebo elektrickej registrácie člena je od osoby, ktorý takto pristupuje k osobným údajom vyžadované overenie vo forme zadania Dátumu narodenia člena, ktorého sa daná prihláška/registrácia týka.

 

 

Po zadaní a potvrdení správneho dátumu narodenia, bude následne osobe zobrazený registračný formulár.

 

 

Ak má užívateľ, ktorý sa zaregistruje, menej ako požadovaný systémový vek, musia byť v registračnom formulári vyplnené údaje zákonného zástupcu. Systémový vek môže byť stanovený samotnou organizáciou v Administrácii, v Základných nastaveniach.

 

 

Informácie o zákonných zástupcoch danej osoby sa potom uložia do osobného profilu na záložke Zákonní zástupcovia.

 

 

Elektronická pozvánka pre zákonného zástupcu

Ak ste boli do systému pozvaní prostredníctvom elektronickej pozvánky ako Zákonný zástupca maloletého člena, dostali ste e-mail s odkazom, ktorý vás presmeruje na webový formulár, v ktorom musí zákonný zástupca vytvoriť prihlasovacie údaje (v prípade ak bol aj pozvaný do systému Tee-Pee) a vyplniť osobné údaje dieťaťa a voliteľne svoj doklad totožnosti a tel. číslo. Email, na ktorý bola elektronická pozvánka poslaná je registračným emailom pre tohto Zákonného zástupcu.

 

V súvislosti s požiadavkami GDPR na ochranu osobných údajov, sprístupneniu elektronického formuláru, ktorý obsahuje osobné údaje dieťaťa predchádza úroveň overenia osôb. Po otvorení odkazu na vyplnenie elektronického formuláru, je od zákonného zástupcu, ktorý takto pristupuje k osobným údajom dieťaťa vyžadované overenie vo forme zadania Dátumu narodenia dieťaťa, ktorého sa daná prihláška/registrácia týka.

 

 

Po zadaní a potvrdení správneho dátumu narodenia, bude následne zákonnému zástupcovi zobrazený registračný formulár.

Nastavenie používateľského mena 

Požívateľské meno môže obsahovať malé a veľké písmená, čísla a vybrané špeciálne znaky, napríklad „- _“. Používateľské meno nemôže obsahovať znaky s diakritikou, medzery ani špeciálne znaky, ktoré nie sú uvedené vyššie.

Namiesto vytvorenia špecifického používateľského mena môžete použiť e-mail. Symbol zavináča  „@“, sa dá použiť iba v kontexte e-mailovej adresy, nie ako jeden z konkrétnych znakov užívateľského mena (napr. K@tarina = nie je správne, katarina@artinsolutions.com = správne, ak ide o existujúcu e-mailovú adresu).

 

Poznámka:

        Používateľ neskôr môže zmeniť svoje vlastné vytvorené špecifické používateľské meno vo svojom profile v záložke Nastavenia. 

 

Nastavenie používateľského hesla

Heslo musí pozostávať minimálne z 8 znakov vrátane najmenej jedného veľkého písmena, jedného malého písmena a čísla.

Po vyplnení a odoslaní registračného formulára sa používateľovi pošle aktivačný e-mail s odkazom, ktorý ho presmeruje do systému, aby ho mohol aktivovať. Potom sa užívateľ môže prihlásiť a začať používať Tee-pee.

Text e-mailu s registráciou je možné editovať v sekcii Administrácia / Nastavenia / Emaily.