Pozvanie do systému

Keď vytvoríte osobu a manuálne vyplníte jej základné údaje, osobu môžete neskôr pozvať do systému cez Profil danej osoby kliknutím na tlačidlo „Pozvať do Tee-pee“ v pravom hornom rohu profilu osoby. Následne bude osobe zaslaný email s registračnou linkou. Nastaviť znenie pozývacieho emailu je možné v Administrácii / Nastavenia / Emaily.

 

 

 

V súvislosti s požiadavkami GDPR na ochranu osobných údajov, sprístupneniu elektronického formuláru, ktorý obsahuje osobné údaje predchádza úroveň overenia osôb. Po otvorení linky na vyplnenie elektronickej prihlášky alebo elektrickej registrácie člena je od osoby, ktorý takto pristupuje k osobným údajom vyžadované overenie vo forme zadania Dátumu narodenia člena, ktorého sa daná prihláška/registrácia týka.

 

 

Po zadaní a potvrdení správneho dátumu narodenia, bude následne osobe zobrazený registračný formulár.

 

Aktivácia účtu

Keď používateľ vyplnil a odoslal registračný formulár, dostane aktivačný e-mail s odkazom, na ktorom si môže aktivovať účet a potom sa môže prihlásiť a začať pracovať so systémom.

Používateľ s povolením "Ľudia pod jednotkou - Vytvoriť / pozvať do systému", môže aktivovať používateľov účet zo systému priamo bez toho, aby ho používateľ sám aktivoval. Prejdite na profil osoby, obnovte ho v prehliadači a potom kliknite na tlačidlo „Aktivovať účet“ v pravom hornom rohu profilu osoby. Od tejto chvíle sa používateľ môže prihlásiť do systému a zobrazí sa ako aktívny používateľ.

 

 

Rovnakú akciu je možné vykonať aj zo sekcie Jednotky, v ktorej je osoba priradená, v záložke Používatelia. Prejdite na jednotku osoby, kliknite na záložku Používatelia a uvidíte, ktoré účty sú v stave „Čaká sa na aktiváciu“. Kliknutím na ”tri bodky “ môžete aktivovať účet osoby.