Registračným e-mailom rozumieme e-mailovú adresu, na ktorú používateľ dostal elektronickú pozvánku do systému, a ktorá je uvedená v sekcii Profil / záložka Nastavenia. Tento e-mail sa môže líšiť od kontaktnej e-mailovej adresy.

Účet je zablokovaný po 5 nesprávnych pokusoch o prihlásenie na čas nastavený v systéme, v sekcii Administrácia/ záložka Systém. Ak chcete účet odblokovať, obráťte sa na správcu jednotky, ktorý by mal mať možnosť ho odblokovať.