Stĺpec Viditeľný sa týka viditeľnosti záložiek. Keď je políčko začiarknuté, karta bude v profiloch jednotiek viditeľná pre všetkých používateľov.

 

 

Poznámka:

    Upozorňujeme, že oprávnenia používateľských rolí  sú v niektorých prípadoch nadradené ako nastavenia v záložke Profil jednotky. Toto sa deje v prípade, keď má osoba oprávnenia týkajúce sa jednotky (alebo podjednotiek) a  je členom tejto jednotky (alebo podjednotiek).

Napr. aj napriek tomu, že napr. záložka Funkcie nie je nastavená ako Viditeľná v nastaveniach profilu jednotky, ale osoba má povolenie na zobrazenie Funkcii v jednotke, bude možné zobraziť túto záložku Funkcie v tejto jednotke, v ktorej má užívateľ oprávnenie.