Stĺpec Viditeľný sa vzťahuje na Viditeľnosť záložky. Keď je toto políčko začiarknuté, karta bude viditeľná v Profiloch osôb.

Aby ste mohli aktivovať stĺpec Editovateľný, musíte začiarknuť políčko v stĺpci Viditeľný. Keď začiarknete políčko Editovateľný, daná osoba môže upravovať vybraté záložky vo svojom vlastnom profile. Ak nie je začiarknuté, záložka sa iba načíta.

 

Upozorňujeme, že oprávnenia používateľských rolí  sú v niektorých prípadoch nadradené ako nastavenia v záložke Osobné údaje. Toto sa deje v prípade, keď má osoba oprávnenia týkajúce sa jednotky (alebo podradených jednotiek) a  je členom tejto jednotky (alebo podradených jednotiek).

Napr. ak je záložka Údaje nastavená ako Viditeľná, ale nie v editovateľnom režime v nastaveniach Osobné údaje, ale osoba má povolenie na úpravu údajov v profile osôb v jednotke, bude možné údaje v tejto záložke upravovať, aj keď nastavenia v Profile osoby v Nastaveniach to neumožňujú (pole Editovateľné nie je zaškrtnuté). Funguje to rovnako aj s viditeľnosťou záložiek, že oprávnenia na čítanie záložiek sú nadradené týmto nastaveniam.

Ak však osoba má povolenie súvisiace s jednotkou (alebo podradenými jednotkami) a nie je členom tejto jednotky (alebo podjednotiek), zobrazenie záložiek vo vlastnom profile je závislé podľa nastavenia viditeľnosti a úprav záložiek v časti Administrácia / Nastavenia / Profil osoby.