Pridávanie typu programu

Nový typ napredovania je možné pridať kliknutím na „+“ v pravom hornom rohu.

V novom dialógovom okne Pridať typ napredovania zvoľte názov typu napredovania a kliknite Uložiť.

Jednotlivé typy napredovania je možné Editovať a Vymazať kliknutím na tri bodky vedľa názvu typu napredovania.

Nové napredovanie sa pridáva pod jednotlivé typy napredovania. Kliknite na typ napredovania, pod ktoré má nové napredovanie patriť a kliknite na „+“ v pravom hornom rohu.

V novom dialógovom okne Pridať napredovanie vyplňte povinné polia Názov a Veková skupina. Môžete určiť aj obdobie platnosti daného napredovania (obdobie, v ktorom je možné priradiť toto napredovanie) a nahrať obrázok napredovania. Maximálna veľkosť obrázka  150kB, a to platí pre všetky obrázky nahrávané do systému. 

Kliknite Uložiť.