Pridávanie typu registrácie

Nový typ registrácie môžete pridať kliknutím na „+“ v pravom hornom rohu. V dialógovom okne Pridať typ registrácie definujte názov nového typu registrácie.

Jednotlivé typy registrácie je možné editovať alebo vymazať kliknutím na tri bodky vedľa názvu typu registrácie.