Reporty

Dané oprávnenie umožňuje používateľovi pracovať so sekciou Reporty (kapitola 8), kde si používateľ môže vybrať a vyfiltrovať určité údaje o ľuďoch alebo jednotkách a exportovať ich.