Návrhy článkov
  1. Domov
  2. REPORTY

REPORTY

Systém Tee-pee umožňuje vytvorenie reportov o osobách a jednotkách a ich uloženie do formátu MS Excel. Nový report môžete vytvoriť cez menu Reporty a následným výberom filtrov cez Výber filtra a možnosti zvolenia zobrazených stĺpcov.