Po úspešnom prihlásení vstúpite do systémového prostredia Tee-pee. V závislosti od roly užívateľa - prihlasovacie meno používateľa, ktorý má pridelené oprávnenie na zobrazenie / modifikáciu určitých častí systému - sa v ponuke ľavého bočného panela zobrazuje nasledovná štruktúra:

 • Sekcia “Profil
 • Sekcia “Ľudia
 • Sekcia “Podujatia
 • Sekcia “Reporty
 • Sekcia “Moje jednotky” 
  • Pod sekciou Moje jednotky sa nachádzajú jednotky, v ktorých je osoba členom, resp. tie, na ktoré má oprávnenia
 • Sekcia “Jednotky
  • Pod sekciou Jednotky sa nachádza členenie na jednotky v rámci organizácie. Táto štruktúra sa nastavuje v sekcii Administrácia / Členstvo / Jednotky...
 • Sekcia “Administrácia
  • Nastavenia
  • Členstvo
  • Podujatia

Niektoré záložky nemusia byť viditeľné pre všetkých používateľov. Dôvodom je skutočnosť, že im neboli udelené tieto povolenia alebo neexistujú žiadne súvisiace záznamy týkajúce sa danej záložky, napr. Užívateľské role, Časopisy a pod.

Prosím berte do úvahy, že pri práci s týmto manuálom pracujeme prevažne so všetkými udelenými povoleniami, čo znamená žiadne obmedzené akcie alebo záložky.

Všetko o užívateľských rolách a oprávneniach nájdete v súvisiacich článkoch (uvedené nižšie). Je na administrátorovi, aké roly vytvoria pre členov v ich organizácii a aké akcie / stránky im umožňujú vykonávať v systéme.