Osobné údaje zahŕňajú:

 • Titul
 • Meno, priezvisko, pohlavie a dátum narodenia sú povinné a sú označené hviezdičkou (*)
 • Stredné meno
 • Rodné meno
 • Prezývka
 • Doklad totožnosti
 • Rok maturity
 • Číslo člena
 • Vlaková Karta (Č. registr.)
 • Člen od - dátum (Dátum vstupu) - kedy bola osoba priradená k jednotke; alebo historické údaje z databázy organizácie pred použitím systému
 • Člen do - dátum, ktorý sa automaticky vygeneruje po ukončení členstva v poslednej jednotke, ktorej je osoba členom.
 • Stav ZŤP - tento stav zaznamenáva, či má osoba nejaké zdravotné znevýhodnenie. Toto je možné kedykoľvek prestaviť.
 • Dobrovoľník - ak je osoba identifikovaná ako dobrovoľník (prepínač - áno), za menom osoby v profile osoby, v zozname všetkých osôb v organizácii a v zozname osôb v jednotke sa zobrazí modré srdce. Dobrovoľníctvo znamená, že osoba, ktorá sa aktívne zapája do organizácie a slúži ako informácia pre rýchly prehľad o tom, koľko dobrovoľníkov je v súčasnosti zapojených do aktivít organizácie.
 • ID osoby – jedinečné číslo člena (zobrazené aj v URL linke osoby).

Polia bez hviezdičky (*) sú voliteľné. Zobrazovanie vybraných polí pre všetkých používateľov bez špeciálnych oprávnení je možné vypnúť a zapnúť cez sekciu Administrácia / Nastavenia / Polia. Tieto polia odporúčame nastaviť hlavným administrátorom systému pre celú organizáciu.