Ukončenie členstva v organizácii z profilu osoby

Nájdite osobu, ktorej členstvo chcete ukončiť na organizačnej úrovni. Kliknite na tlačidlo individuálnej akcie (“tri bodky“) na pravej strane záznamu osoby a vyberte možnosť Ukončiť členstvo v organizácii.

 

 

Objaví sa nové okno “Ukončenie členstva v organizácii”. Členstvo, funkcie a používateľské role v jednotkách, ktorých je osoba členom, budú ukončené k tomuto dátumu. Po tomto dátume ukončenia sa daná osoba už nebude zobrazovať v záložke Ľudia v danej jednotke

 

 

Zvoľte Typ ukončenia členstva v organizácii, dátum ukončenia (dátum musí byť včerajší alebo starší) a voliteľne Dôvod a Dodatočné informácie o ukončení členstva. Kliknite na tlačidlo Ukončiť.

Kliknite na tlačidlo Ukončiť.

Ukončenie členstva osoby cez jej profil znamená nielen jej ukončenie na úrovni jednotky so všetkými funkciami a užívateľskými úlohami, ale aj na úrovni organizácie, a to vo všetkých ostatných jednotkách, ktorých je táto osoba členom.

Ukončenie členstva osoby na úrovni organizácie je možné aj cez profil Jednotky, v ktorej má osoba primárne členstvo, cez záložku Ľudia

 

 

Stav osoby sa zmení na „Neaktívna“. Ak osoba mala tiež účet Tee-Pee, po ukončení bude účet zablokovaný.

Osoba, ktorej bolo takto ukončené členstvo, má vo svojom profile, v záložke Údaje vyplnený “dátum zániku členstva”  a nový záznam v histórii členstva na karte Profil / Členstvo.

 

Ukončenie členstva z dôvodu Smrti člena

Osobu, ktorej činnosť v organizácií bola ukončená z dôvodu smrti (Typ ukončenia členstva: Smrť člena), nie je možné v rámci systému štandardne obnoviť. Prečítajte si viac o možnostiach obnovenia osoby v kap. Správa používateľov / Obnovenie osoby).

 

Ukončenie členstva z dôvodu Vylúčenia

Ak Používateľ zvolí typ ukončenia: Vylúčenie z organizácie, je nutné určiť dobu Trvania vylúčenia osoby z organizácie a to povinným zadaním dátumu „Vylúčený do“ (kde Dátum Ukončenia členstva musí byť rovný alebo starší než Dátum Vylúčený do). Osobu, ktorej vylúčenie v organizácií stále trvá (neuplynul dátum „Vylúčený do“, nie je možné v rámci systému štandardne obnoviť.  Prečítajte si viac o možnostiach obnovenia osoby v kap. Správa používateľov / Obnovenie osoby)