Pridávanie vekových skupín

Nová veková skupina sa pridáva kliknutím na „+“ v pravom hornom rohu.

V novom dialógovom okne Pridať vekovú skupinu zadajte Názov vekovej skupiny a definujte vekové rozhranie od...do... a kliknite na Uložiť.

Intervalyˇna seba nadväzujúcich vekových skupín by mali byť udané napr. od 6 do 10 rokov a ďalší interval od 10 rokov do 14 rokov apod. Pre správne vyčísľovanie v štatistikách je potrebné, aby medzi intervalmi nebola "veková medzera" napr. od 6 do 10 rokov a od 11 do 14 rokov.