Vylepšenia a nové funkcie systému Tee-pee

ĽUDIA

 • Nový filter: Aktívne/neaktívne osoby  (výraz neaktívne osoby nahrádza pôvodný  výraz ,,nezaradené osoby,, ) . Po zobrazení sekcie Ľudia je automaticky predvolené filtrovanie a zobrazenie  aktívnych osôb.     

PODUJATIA

 • Pridaná možnosť skryť sekciu Podujatia (počas doby vypnutia sekcie Podujatia) budú zneaktívnené všetky linky z tejto časti (napr. Zoznam podujatí). Po opätovnom zapnutí sekcie budú všetky linky opäť aktívne.    

REPORTY

 • Pridané nové oprávnenia pre zobrazenie sekcie Reporty.  Bez udeleného opravnenia, sekcia Reporty pre používateľa nebude viditeľná.  
 • Rozšírenie možnosti filtrovania (vo výbere filtra) 
 • Nové stĺpce (v závislosti od nastavení v administratíve) 
 • Úprava zobrazovania záznamov: po zobrazení sekcie Reporty (konkrétnej záložky Ľudia alebo Jednotky ) sa na začiatku sa nenačítajú žiadne údaje – všetky stĺpce a filtre sú vypnuté. Používateľ musí pre zobrazenie manuálne zvoliť stĺpce, a zadefinovať vyhľadávanie nastavením filtrovania. 
 • Úprava Exportovania: tlačidlo pre Exportovanie .xls súboru sa zobrazuje pre počet záznamov (riadkov) max 1000 (pre dosiahnutie limitu použite filtrovanie) 

PROFIL OSOBY

 • Nová akcia: Ukončenie členstva v organizácií – stav osoby sa zmení na neaktívna, resp. Ukončená (pôvodne nazývaná nezaradená). Budú ukončené všetky členstvá v jednotkách, funkcie, odobraté pridelené roly a zablokované teepee konto. 
 • Nová akcia: Obnovenie ukončenej (neaktívnej) osoby v organizácií priradením do novej jednotky  
 • Pri mene osoby - zobrazený názov jednotky, v ktorej má osoba primárne členstvo (Alokáciu). 
 • Súhlas so spracovaním osobných údajov na záložke Údaje v profile osoby: nahradený novou funkcionalitou udeľovania súhlasov v rámci záložky GDPR. 
 • Nové polia v Záložke Údaje: ZŤP stav a Člen do 
 • Nové pole v Kontaktných údajoch: Prvý riadok adresy (trvalá adresa) 
 • Nová sekcia História členstva a úprava zobrazenia existujúcich sekcií v záložke Členstvo v profile osoby: 
 • Nová záložka: Zákonní zástupcovia osoby 
 • V záložke Notifikácie: pridané nové možnosti: Platnosť registračnej linky vypršala a Používateľ odvolal súhlas 
 • Možnosť zobrazenie záložky Nastavenia a jej vybranej sekcie: Zmena emailovej adresy (registračného e-mailu) podľa prideleného oprávnenia v profile iných používateľov. 

POUŽÍVATEĽSKÝ ÚČET Tee-Pee

 • Možnosť Pozvať do Teepee osobu z jej profilu je viazaná na oprávnenie Pridanie osoby. 
 • Pozvať do Teepee je možné len aktívnu osobu (s aktívnym členstvom)  
 • Ukončenej osobe bude Teepee účet zablokovaný.  Po obnovení osoby v organizácii sa teepee účet znovu obnoví (do stavu zablokovaný – je nutné odblokovanie Adminom) 

PROFIL JEDNOTKY

Ukončenie jednotky a súvisiaca funkcionalita:  

 • ukončenú jednotku nie je možné presúvať (akcia presunúť nie je dostupná), 
 • presunúť aktívnu Jednotku je možné len do aktívnej jednotky, 
 • nie je možné ukončiť jednotku s aktívnymi podjednotkami, 
 • do ukončenej jednotky nie je možné pridávať ani presúvať osoby,  
 • do ukončenej  Jednotky nie je možné pridávať osoby,  podjednotky, funkcie, 
 • po ukončení jednotky budú ukončené vybrané záznamy:  členstvá osôb v jednotke (v závislosti od Alokácie osoby buď na úrovni danej jednotky alebo celej  Organizácie), pridelené Funkcie, Roly. 

Zmazanie jednotky   

 • zmazať je možné len jednotku, na ktorú nie sú viazané záznamy: členstvá (ani zmazaných osôb), funkcie, roly...  (ak je na jednotku niečo naviazané - zmazať vie na požiadanie iba Artin admin) 
 • nie je možné vymazať jednotku, ktorá ma podradené jednotky. 

Štatistiky v Jednotke (vpravo hore) 

 • Počet osôb/Štatistiky v Jednotke :  štatistiky sa zobrazia po kliknutí na “i-čko” 

Ľudia v Jednotke:   

 • Alokácia osoby  - Primárne členstvo v jednej hlavnej jednotke (súvisiace akcie presunúť, ukončiť členstvo v organizácii).  Každá aktívna osoba bude/môže mať Práve jednu alokáciu (primárne členstvo v jednotke). Pri zázname osoby je zobrazený modrý domček. 
 • na úrovni jednotky, v ktorej bude mať osoba členstvo s alokáciou (primárne členstvo) bude dostupná akcia Ukončenie členstva v organizácií (funkcionalita totožná ako v profile osoby – osoba bude ukončená na úrovni celej organizácie. 
 • Bežné Členstvo v jednotke (bez alokácie): funkcionalita zachovaná: akcia ukončiť členstvo - ukončí členstvo iba v danej jednotke (pridelene funkcie a roly osoby v danej jednotke ostávajú zachované). Osoba môže mať neobmedzené množstvo obyčajných členstiev v jednotkách ako doteraz. 
 • Akcie ukončiť členstvo a Ukončiť členstvo v organizácii sú dostupné len na úrovni jednotiek, v ktorých je osoba členom (akcie nie sú dostupné z úrovne nadradených jednotiek, kde je osoba v zozname len ,,zobrazená,, ) 
 • Akcia Presunúť osobu je dostupná len z úrovne jednotky ,v ktorej ma osoba primárne členstvo (alokáciu) 
 • Do hromadných akcií pridaná možnosť Aktualizácia platby - možnosť nastaviť osobe ,,že ma zaplatený reg. poplatok,, - prejaví sa v profile osoby/záložka Členstvo. 

Funkcie v Jednotke: 

 • zobrazovanie budúcich funkcií v zozname 
 • Dátum ukončenia funkcie sa pri editácii zobrazí, až keď bola funkcia ukončená použitím akcie Ukončiť. 

Registrácie:  

 • Možnosť hromadne zmeniť typ poplatku  pri vytváraní novej registrácie - krok výber poplatkov 
 • vytváranie novej registrácie - krok výber poplatkov - automatické dotiahnutie ZŤP poplatku (ak registrácia obsahuje ZŤP osobu, a v administrácií je nastavený ZŤP poplatok).  
 • Používateľ s oprávnením na Schvaľovanie resp. Zamietanie registrácii v jednotkách, na ktoré má právo, môže schvaľovať/zamietať registrácie v stave odoslaná kedykoľvek. 
 • Nové polia v profile Jednotky:  ZŤP (Údaje), Prvý riadok adresy (Adresa organizácie) 

ADMINISTRÁCIA

Nastavenia:

 • Základné nastavenia:  nová možnosť: Zobraz členov iba z aktuálnej jednotky.
 • Systém: nový parameter: Maximálny vek používateľa pre modifikáciu údajov o jeho zákonných zástupcoch.
 • Nová funkcionalita (záložka): Profil Osoby: možnosť nastaviť zobrazenie záložiek v profiloch osôb.
 • Nová funkcionalita (záložka): Profil Jednotky: možnosť nastaviť zobrazenie záložiek v profiloch jednotiek.
 • Email: nový typ:  Zmena udelenia súhlasov pre spracovanie údajov. 
 • GDPR: Nová administrácia Súhlasov, súvisí s formulármi, záložkou GDPR v profile osoby, so ZŤP stavom osôb a zákonnými zástupcami.
 • Notifikácie: možnosť administrovať nové typy notifikácií: Platnosť registračnej linky vypršala a Používateľ odvolal súhlas.
 • Vytvorenie nových oprávnení vzťahujúcich sa na nové funkcionality.

Členstvo 

 • Poplatky: možnosť nastaviť poplatok ako ZŤP (Pre osoby so zdravotným postihnutím). 
 • Viac informácii v manuáli,  kap. 11. Administrácia - Členstvo. 
 • Podujatia 
 • Nastavenia: nová možnosť: Zobrazenie sekcie Podujatia. 

FORMULÁRE

 • Nezobrazujú sa polia, ktoré sú v administrácii vypnuté  
 • Zobrazenie novej sekcie s názvom Jednotky 
 • Zobrazenie sekcie Zákonní zástupcovia, ak je vek osoby menší ako min. Systémový vek 
 • Súhlasy a ZŤP súhlasy podľa stavu osoby

Oprava chýb

 • Oprava vybraných reportovaných chýb

Pripravované

 • Rozšírenie základnej funkcionality zákonných zástupcov
 • Úprava funkcionality: možnosti editovania/vymazania záznamu členstvo v jednotke v profile osoby
 • Spracovanie pripomienok organizácií: priorita 2 a 3
 • Ďalšie novinky