Vylepšenia a nové funkcie systému Tee-pee

UKONČENIE JEDNOTKY

  • [VYLEPŠENIE] Rozšírenie funkcionality ukončovania jednotiek – Ak má jednotka všetky podriadené jednotky ukončené je možné ukončiť aj túto nadradenú jednotku.

UKONČENIE ČLENSTVA V JEDNOTKE

  • [ZMENA]  Pri ukončení bežného členstva osoby v jednotke (členstvo bez alokácie) sa osobe ukončí iba členstvo v jednotke. Pridelené roly a funkcie v tejto jednotke zostávajú zachované.

VÝKON APLIKÁCIE

  • [VYLEPŠENIE]  Úprava logiky doťahovania a kontroly údajov pri vybraných akciách a s tým súvisiace zrýchlenie systému.  

Oprava chýb

  • Oprava drobných chýb  

Pripravované

  • Rozšírenie základnej funkcionality zákonných zástupcov
  • Spracovanie pripomienok organizácií: priorita 2 a 3
  • Ďalšie novinky