Vylepšenia a nové funkcie systému Tee-pee

REPORTY

 • [NOVÉ] Pre časť Reporty: do Administrácie/Nastavenia/Systém/Systémové nastavenia pridaný nový parameter Maximálny počet záznamov v exporte údajov, ktorý rozširuje pôvodnú funkcionalitu: možnosť zobraziť a exportovať max 1000 záznamov v časti Reporty. Organizácie už majú možnosť samé určiť limit na generovanie záznamov z reportov.(TEEP-1688)

GDPR SÚHLASY

 • [NOVÉ] Odoberanie GDPR súhlas vs. ukončenie členstva v organizácii
  • Ak si používateľ sám sebe alebo oprávnená osoba s právom na editovanie súhlasov konkrétnej osobe bude chcieť odobrať udelený súhlas, ktorý je povinný: zobrazí sa dialógové okno s informáciou, že povinný súhlas je podmienkou pre členstvo v organizácii a v prípade ak bude súhlas odvolaný, bude osobe zrušené členstvo v organizácií: prebehne akcia Ukončenie členstva danej osoby v organizácií so všetkými príslušnými akciami (Ukončenie členstva v organizácii bolo predstavené vo verzii 1.4.0). Všetky ostatné funkcionality vzťahujúce sa na udeľovanie súhlasov zostáva zachované. 

VÝBEROVÉ ZOZNAMY

 • [VYLEPŠENIE] Pre vybrané výberové zoznamy (tzv Select lists): Funkcie, Vzdelanie a Ocenenia pri pridávaní záznamov osobám pre tieto záznamy: pridaná možnosť vyhľadávať zo select listov konkrétne podľa názvu. 

VYHĽADÁVANIE ĽUDÍ PODĽA REG. ALEBO KONTAKTNĚHO EMAILU

 • [VYLEPŠENIE] V záložke Ľudia v profile Jednotky, v menu Ľudia a v záložkách Funkcie a Roly v jednotkách bola pridaná možnosť vyhľadávať osoby podľa ich registračného alebo kontaktného emailu

PREKLADY

 • [UPDATE] Doplnenie a aktualizácia prekladov vzťahujúcich sa na nové funkcionality a úpravy už existujúcich funkcionalít. 

Oprava chýb

 • INFORMAČNÉ HLÁŠKY  > Oprava a Úprava vybraných informačných hlášok zobrazovaných v systéme. (TEEP-1555) 
 • REPORTY  > Oprava vyhľadávania pre možnosť filtrovania: Ocenenia (TEEP-1563) 
 • REGISTRÁCIE > Oprava nekorektného doťahovania zmazaných osôb do registrácií (TPZHP-869) 
 • ŠTATISTIKY > Oprava zobrazovania štatistík (Záložka Štatistiky) v Profile jednotky  (TPZHP-860)

Pripravované

 • Rozšírenie základnej funkcionality zákonných zástupcov
 • Spracovanie pripomienok organizácií: priorita 2 a 3
 • Ďalšie novinky