Vylepšenia a nové funkcie systému Tee-pee

OPRÁVNENIA

 • [NOVÉ] Oprávnenie Profil Osoby. Na základe tohto nového oprávnenia sa zobrazí profil osoby. Prístup ku záložkám osobného profilu sa riadi samostatnými oprávneniami.
  • Ak má administrátor povolenie na zobrazenie nejakej záložky v profile osoby bez oprávnenia “Profil Osoby / Zobrazenie”: admin nemôže zobraziť profil osoby.
  • Ak má administrátor povolenie pre “Profil Osoby / Zobrazenie” bez konkrétnych povolení na zobrazenie záložiek v profile osoby: administrátor môže zobraziť „prázdny“ profil osoby bez záložiek
  • Ak má správca povolenie pre “Profil Osoby / Zobrazenie”  so špecifickými povoleniami na zobrazovanie záložiek v profile osoby: V profile osoby sa zobrazia konkrétne záložky.

PROFIL

 • Ukončenie členstva v organizácii
  • [NOVÉ] Pridanie nového Typu ukončenia členstva pri akcii “Ukončenie členstva v organizácii”. Pridaná nová možnosť “Neplatenie registračného poplatku”.
 • Obnovenie osoby 
  • [VYLEPŠENIE] Obnovenie osoby v systéme nie je možné pokiaľ Typ ukončenia členstva je “Smrť člena”

Oprava chýb

 • Zlepšenie performance pri mazaní členov (TPZHP-943)
 • Oprava: V hromadnej akcii v jednotke sa nezobrazovala možnosť priradiť hromadne časopis   (TEEP-1697)
 • Oprava: používatelia s rovnakým emailom / loginom (TEEP-1710)
 • Oprava ďalších menších chýb

Pripravované

 • Rozšírenie základnej funkcionality zákonných zástupcov