Vylepšenia a nové funkcie systému Tee-pee

ADMINISTRÁCIA

 • [NOVÉ] Oprávnenie História Jednotky: do oprávnení používateľských roblí pridané nové oprávnenie História jednotky; toto povolenie umožňuje používateľovi zobraziť kartu História v jednotke (TEEP-1683). Pozn: Nadradenosť funkcionality skrytia a zobrazovania záložiek v Profile jednotky (Administrácia / Nastavenia / Profil jednotky) zostáva zachovaná.

OPRÁVNENIA

 • Úprava oprávnení spojených s ukončením členstva. 
  • [OSTALO] Po udelení oprávnenia „Ukončiť členstvo“ (v skupine oprávnení Ľudia pod jednotkou”) sa používateľom zobrazí možnosť „Ukončiť členstvo“ na záložke Ľudia v profile jednotky v trojbodkovom menu pri záznamoch osôb.
  • [UPDATE] Ak je osobe udelené oprávnenie „Zrušenie“ členstva (v skupine oprávnení “Členstvo osoby”), v trojbodkovom menu pri záznamoch členstva v záložke Členstvo osoby sa zobrazí možnosť „Zmazať členstvo“. Toto oprávnenie stratilo schopnosť zobraziť ukončiť členstvo v hlavičke osoby, v trojbodkovo menu.
  • [NOVÉ] Do skupiny oprávnení “Vymazanie a obnovenie osôb” bolo pridané oprávnenie “Ukončiť členstvo v organizácii”. Ak je toto oprávnenie  udelené je dostupná možnosť “Ukončiť členstvo v organizácii“ v hlavičke osoby, v trojbodkovom menu).

NOTIFIKÁCIE

 • [NOVÉ]  V sekcii Administrácia / Nastavenia / Notifikácie pridaná možnosť zapnúť typ upozornenia automaticky pre používateľov s Rolou. Ak je používateľovi priradená rola, upozornenie s týmto nastavením sa pre používateľa automaticky zapne. Ak používateľ vypne toto upozornenie a je mu pridelená iná rola, upozornenie sa znova zapne.

PREKLADY

 • [UPDATE] Doplnenie a aktualizácia prekladov vzťahujúcich sa na nové funkcionality a úpravy už existujúcich funkcionalít. 

Oprava chýb

 • ZOBRAZENIE >  Ikona pridat podujatie (+) mala zlé umiestnenie (TEEP-1692) 
 • ZOBRAZENIE >  Úprava check boxu pri hromadných akciách - po vykonaní hromadnej akcie checkbox ostane prázdny (TEEP-1704)
 • OSOBY  > Po vymazani osoby z TeePee, sa linky spojené s touto osobou nedeaktivovali  (registračný link, aktivácia konta, reset hesla). Chybné správanie. (TEEP-1415) 
 • OSOBY  > Osoba, ktorá je zobrazená iba v zozname ľudí (má členstvo alebo alokáciu v podjednotkách): akcia Ukončenie členstva sa zobrazovala v jednotlivých akciách, čo bolo chybné správanie.
 • EXPORTY  > Oprava zobrazenia a akcii na záložke Exporty pre používateľov s oprávneniami na túto záložku a bez nich. (TEEP-1658) 
 • OPRÁVNENIA > Oprava akcie spojenej s oprávnením v skupine “Ľudia pod jednotkou” > “Ukončiť členstvo” 

Pripravované

 • Rozšírenie základnej funkcionality zákonných zástupcov