Vylepšenia a nové funkcie systému Tee-pee

SYSTÉM

 • [VYLEPŠENIE] Vylepšenie načítania a odoziev systému. Načítanie zoznamov Jednotiek podľa typu jednotiek z hlavného menu vľavo, prepínanie medzi záložkami, nastavenie zmeny počtu zobrazených záznamov (jednotiek) na jednu stranu, načítanie záložky ľudia v jednotke (TEEP-1616)

Oprava chýb

 • Oprava: Zasielanie notifikácií o vypršaní platnosti registračného linku aj administrátorom jednotiek, ktorých  už nie sú členmi (nemajú tam primárne členstvo) (TPZHP-965)
 • Oprava: Presmerovanie po vytvoreni novej osoby v jednotke: po vyplnení údajov a odoslaní pozvánky, systém namiesto profilu osoby presmeruje na zoznam vsetkych ludi v systéme. (TEEP-1715)
 • Oprava: Aj pri jazykovom nastavení SK, exportovaný súbor GDPR je v EN jazyku. (TEEP-1714)
 • Oprava: V záložke Ľudia v jednotke je poradie ikon filtra iné ako inde v systéme (TEEP-1712)
 • Oprava: Ikona “+” je v záložke Bankové účty v jednote na ľavej strane, v celom systéme v ostatných záložkách veciach na pravej strane. Pri záverečnej správe sú ikony blízko vedľa seba a “+” ikona je pod ostatnými ikonami (TEEP-1703)
 • Oprava: Šírka filtra v zál. Registrácie v jednotke sa zobrazuje iba na šírku vnútornej stránky, boxu (TEEP-1711)
 • Úprava:Layout notifikácii v  záložke Notifikácie (všetky v jednom bielom boxe) (TEEP-1706)
 • Oprava: Preklad v anglickej verzii nerozlišuje názvoslovne Ukončenie členstva (normálneho) a ukončenie členstva v organizácii (ak je tam alokácia). (TEEP-1700)
 • Zobrazenie budúcej funkcie, ktorá sa začína od nejakého budúceho dátumu sa zobrazuje text “Doteraz /Up to know”. Zmenená na Nešpecifikované / Not specified. (TEEP-1701)
 • Oprava: V poli Doplnkový názov v profile jednotky je predvyplnený text “Doplnkový názov” čo sa štandardne v systéme v iných voľných poliach nenachádza (TEEP-1713)
 • Oprava: Dátum získania napredovania má iný formát ako štandardne v aplikácii (TPZHP-963)

Pripravované

 • Rozšírenie základnej funkcionality zákonných zástupcov