Vylepšenia a nové funkcie systému Tee-pee

  • [VYLEPŠENIE] Pri používateľských rolách sa zobrazuje ikona ak je daná rola "Verejná". Slúži to na rýchle rozlíšenie verejnosti rolí
  • [VYLEPŠENIE] Pridávanie ľudí na podujatia. Je možné pridať iba ľudí, na ktoré má používateľ oprávnenie

 

Oprava chýb

  • Zmena avataru pri zmene pohlavia
  • Dodatočné informácie - chyba pri zalamovaní textu
  • Duplicita osôb v zozname pozvaných ľudí na podujatie

 

Pripravované

  • Obnovenie osoby za špecifických podmienok (Vylúčenie a smrť člena)