Vylepšenia a nové funkcie systému Tee-pee

[NOVÉ] OBNOVENIE OSOBY (VYLÚČENIE, SMRŤ ČLENA)

  • Pri ukončení osoby, ktorej typ ukončenia bol „Vylúčený“, systém ukončí aj Kvalifikácie - dátum „Platné do“ bude nastavený na dátum ukončenia členstva.
  • Nové pole „Vylúčený do“ pri ukončení členstva osoby v organizácii. Ak bol člen vylúčený z organizácie, je možné stanoviť obdobie, dokedy nebude možné túto osobu obnoviť - pre rôznych členov sa môže líšiť.
  • Nové povolenie „Obnoviť osobu (bez ohľadu na dôvod ukončenia)“, ktoré umožní obnoviť každého člena bez ohľadu na typ ukončenia, ak bol typ zvolený na „Vylúčený“ alebo „Smrť člena“.
  • Podrobnosti o ukončení členstva sa zobrazujú v profile osoby,  v ponuke troch bodiek v pravom hornom rohu (budú k dispozícii iba na čítanie osobám s povolením Obnoviť osobu)

 

Oprava chýb

  • Chyba pri ukladaní Nastavení Profilu osoby
  • Problém s e-mailmi používateľov - systémová chyba pri zadávaní údajov týkajúcich sa rodiča pri pridávaní člena k jednotke

 

Pripravované

  • Dátumové validácie
  • GDPR súhlasy v reportoch
  • Možnosť pridať a zmeniť kategórie ku vzdelaniu a oceneniam