Vylepšenia a nové funkcie systému Tee-pee

[NOVÉ] DÁTUMOVÉ VALIDÁCIE

Pre nasledujúce akcie bola pridaná funkcia overenia dátumu:

 • Ukončenie členstva v organizácii:
  • Dátum ukončenia členstva > dátum začiatku členstva.
   • Validácia, či dátum ukončenia členstva je neskorší ako dátum začiatku členstva je aplikovaná pre individuálne akcie v záložke ľudia v Jednotke. Táto validácia nie je aplikovaná v prípade, ak sa ukončuje členstvo cez hromadnú akciu, nakoľko každá osoba môže mať rôzny dátum začiatku členstva.
 • Zmena primárneho členstva (akcia Presun):
  • Dátum ukončenia členstva v "starej" jednotke > dátum začiatku primárneho členstva v "starej" jednotke.
  • Dátum začiatku primárneho členstva v "novej" jednotke > Dátum ukončenia členstva v "starej" jednotke.
   • Validácia, či dátum ukončenia členstva v v "starej" jednotke je neskorší ako dátum začiatku členstva v  "novej" jednotke je aplikovaná na individuálne akcie v záložke ľudia v Jednotke. Táto validácia nie je aplikovaná v prípade, ak sa presúvajú osoby cez hromadnú akciu, nakoľko každá osoba môže mať rôzny dátum začiatku členstva.
 • Ukončenie primárneho členstva:
  • Dátum ukončenia primárneho členstva > začiatok primárneho členstva .
 • V celom systéme bola odobraná možnosť pridávať dátumy do budúcna.

[NOVÉ] VÝPIS SÚHLASOV V REPORTOCH

 • V Reportoch / Ľudia sú pridané nové filtre „Udelený súhlas“, „Odvolaný" alebo "Neudelený súhlas“.
 • V stĺpcoch je možné vybrať súhlasy, ktoré sú „Udelené“, „Odvolané“ a „Neudelené“.
 • Tabuľka so záznamami potom obsahuje 3 vyššie uvedené stĺpce. Napr. Udelené súhlasy, a v tomto stĺpci budú uvedené konkrétne názvy súhlasov oddelené znakom „;“, takto priamo uvidíte, aké súhlasy sú v akom stave pre určitú osobu. Za názvom Súhlasu bude uvedený aj dátum udelenia alebo odobratia.
 • Ak bol súhlas udelený a neskôr odobraný, ukáže sa v stĺpci "Odvolané súhlasy". Nezobrazí sa už v stĺpci "udelené súhlasy" nakoľko reporty reflektujú momentálny stav všetkých parametrov
 • Do úvahy sa v reportoch budú brať aj neaktívne súhlasy, ktoré už boli ale v minulosti udelené.
 • Pridaný nový stĺpec "ZŤP" status.

[NOVÉ] KATEGÓRIE PRI OCENENIACH A VZDELANÍ

 • V administrácii je možné definovať Typy ocenení a vzdelania (rovnako ako v programe).
 • Zároveň je možné meniť typy ocenení, vzdelania aj keď už boli pridelené.

 

Oprava chýb

 • Nie je možné aktivovať účet LG v jeho profile - nevidí sa tlačidlo „Aktivovať“ pri aktivácii profilu účtu LG.
 • Problém s uložením dátumu „Člen od“ - Keď je člen vytvorený prostredníctvom elektronického formulára, člen od dátumu bol uložený nesprávne.
 • Nové dieťa vytvorené prostredníctvom spoločnosti LG - Záznam v histórii členstva sa nevytvoril.
 • Aktívne záznamy o členstve sa radia do dolnej časti zoznamu - Záznamy o členstve na karte Členstvo osoby sa zobrazujú v dolnej časti zoznamu, aj keď ide o najnovšie záznamy (mali by byť zobrazené v hornej časti chronologicky).
 • Export GDPR - nedefinovaný názov pri exporte.
 • Ďalšie malé opravy chýb.
 

Pripravované

 • Vylepšenia v Registráciách a registračných poplatkoch.
 • Zobrazenie hierarchie primárnej jednotky pri mene osoby.
 • Nové filtre v reportoch Ľudí a Jednotiek (aktívny/neaktívny).