Vylepšenia a nové funkcie systému Tee-pee

[NOVÉ] VYLEPŠENIA POPLATKOV A REGISTRÁCII

 • Záložka "Registrácie" v Administrácii / Nastavenia je premenovaná na "Typy registrácie" a je pridaná nová záložka "Registrácie", kde bude možné nastaviť nasledovné:
  • Editáciu názvu registrácie - názov registrácie je generovaný automaticky a je editovateľný. Momentálne je možné nastaviť aj to, aby nebolo možné ho editovať. 
  • Možnosť registrovať do jednotky ľudí s / bez primárneho členstva v tejto jednotke - Pri registrácii je momentálne možné registrovať iba osoby, ktoré majú v danej jednotke primárne členstvo. Tu je možné však nastaviť, či registrovať v jednotke všetky všetky osoby, ktoré sú jej členmi, bez ohľadu na ich primárne členstvo.  
 • V záložke Registrácie je možné filtrovanie podľa registračného obdobia, názvu a jednotky.
 • Pridaná nová záložka "Nastavenia" do profilu jednotky kde je možné nastaviť preddefinovaný typ poplatku. Ak nie je typ poplatku nastavený, typ poplatku sa nastaví podľa preddefinovaného typu poplatku v nadradenej jednotke.
 • Pri vytváraní novej registrácie existuje nová možnosť registrácie pre viac ako jedno reg. obdobie. Do Jednotky je možné zaregistrovať ľudí, ktorí v nej majú primárne členstvo alebo majú bežné členstvo - závisí od nastavení v Administrácii / Členstvo / Registrácie. Po zaregistrovaní osoby do nejakého budúceho reg. obdobia, systém zohľadňuje aktuálne primárne členstvo osoby. V prípade, že by osoba časom zmenila primárne členstvo, registrácia v starej jednotke s primárnym členstvom nebude ovplyvnená.

[NOVÉ] ZOBRAZENIE HIERARCHIE PRIMÁRNEJ JEDNOTY PRI MENE OSOBY

 • Pod menom používateľa sa zobrazuje meno jednotky, kde má osoba primárne členstvo spolu s celou hierarchiou tejto jednotky.

[NOVÉ] FILTRE V REPORTOCH 

 • V reportoch bude možné filtrovať podľa nových parametrov:

  • Reporty Ľudia: Aktívny (sú členmi aspoň jednej jednotky) / Neaktívny (nie sú členom žiadnej jednotky).
  • Reporty Jednotky: Aktívna (jednotky, ktoré nie sú ukončené) / Neaktívna Jednotka (jednotky, ktoré sú ukončené).

[NOVÉ] MOŽNOSŤ ZMENIŤ POUŽÍVATEĽSKÉ MENO

 • Používatelia s povolením „Nastavenia používateľského emailu“ môžu tiež meniť používateľské meno osoby, nielen registračný e-mail

Oprava chýb

 • Osoby sa zobrazujú niekoľkokrát v zozname prihlásených osôb na podujatie 
 • Iné malé opravy

Pripravované

 • Opravy chýb