Vylepšenia a nové funkcie systému Tee-pee

[NOVÉ] Prepojenie na online manuál

Možnosť prejsť z profilu osoby priamo na online manual. Akcia je dostupná v hlavnom menu pod možnosťou odhlásiť iba pre používateľov, ktorý majú priradenú ľubovoľnú používateľskú rolu. (Prečítajte si viac v časti: Profil/O profile osoby.)

[VYLEPŠENIE] Registračné Poplatky:

  • Upravené zoraďovanie typov poplatkov (poplatky týkajúce sa vytvárania registrácií) v zoznamoch poplatkov podľa abecedného poradia.

[VYLEPŠENIE] Vytváranie nových osôb v systéme prostredníctvom Zákonného zástupcu

  • Zobrazenie tretej možnosti: možnosť odoslať elektronickú prihlášku do organizácie Zákonnému zástupcovi bude závislé od minimálneho systémového veku, nastaveného v časti Administrácia /Nastavenia / Systém. (Prečítajte si viac v časti: JEDNOTKY/Ľudia v jednotke.)

[VYLEPŠENIE] Profil Zákonného zástupcu

  • Po vytvorení nového profilu Zákonného zástupcu, upravené zobrazovanie prednastaveného profilového obrázku na univerzálnejšieho avatara.

Oprava chýb

  • Oprava vybraných chýb v časti Reporty / Jednotky
  • Oprava ďalších zaznamenaných chýb.