Vylepšenia a nové funkcie systému Tee-pee

 

[NOVÉ] Podujatia - Nové Oprávnenia, Záložka, Akcie, Polia a zobrazované informácie

 • Pridaná nová záložka „Pozvaní“ so zoznamom osôb, ktoré boli pozvané na podujatie s rovnakými možnosťami filtrovania ako na záložke Prihlásení.
 • V záložke Pozvaní pridané nové individuálne a hromadné akcie „Pridať na podujatie“ (osoby budú pridané na podujatie) a „Pozvať znovu“ (osobám sa opätovne zašle pozvánka na podujatie). Pridaná možnosť pozývať osoby na podujatie cez „Plusko“.
 • Nové oprávnenieExport účastníkov a prezenčná listina“ pre zobrazenie ikon a následný export/uloženie Exportu účastníkov podujatia a Prezenčnej listiny.
 • Pri vytváraní/editovaní podujatia pridané nové pole: „Link na online podujatie“.
 • Detail podujatia: pridanie informácie: Či sa podujatie zdieľa iba v rámci jednotky alebo pre všetkých.
 • Detail podujatia: pridanie informácie: Informácia o ukončenej možnosti registrovať sa na podujatie.
 • Administrácia/Podujatia/Nastavenia: nové nastavenie „Pridávanie ľudí na verejné podujatie“, ktoré umožňuje zvoliť, či na verejné podujatia môže autor/admin podujatia pridávať všetky osoby, alebo len osoby, na ktoré má oprávnenie.

[VYLEPŠENIE] Zjednotenie logiky pridávania a pozývania osôb na podujatia

 • Súkromné podujatie: admin/autor podujatia môže pridávať, odoberať, pridať na podujatie osoby zo zoznamu pozvaných všetky aktívne osoby z jednotky a jej podradených jednotiek, pre ktorú je podujatie organizované.
 • Verejné podujatie (ak je povolené pridávanie všetkých osôb: administrátor/autor podujatia môže pridávať, odoberať, pridať na podujatie osoby zo zoznamu pozvaných všetky aktívne osoby v organizácii (bez ohľadu na oprávnenia).
 • Verejné podujatie (ak je povolené pridávanie iba osôb z jednotiek, na ktoré ma používateľ oprávnenie: administrátor/autor podujatia môže pridávať, odoberať, pridať na podujatie osoby zo zoznamu pozvaných iba aktívne osoby z jednotiek, na ktoré má oprávnenie (poznámka: dostupnosť osôb z podradených jednotiek závisí od toho, či sú používateľské roly v jednotkách bez alebo vrátane podradených jednotiek).
 • Verejné podujatie s otvorenou registráciou: je možné pozvať všetky aktívne osoby s Teepee kontom, bez ohľadu na oprávnenia autora/admina podujatia na konkrétne jednotky a bez ohľadu na nastavenia v časti: Administrácia/Podujatia/Nastavenia/Pridávanie ľudí na verejné podujatie.

[VYLEPŠENIE] Podujatia  - Pozývanie a Pridávanie osôb na podujatie

 • Pozývanie a Pridávanie osôb na podujatie je viazané na oprávnenie Podujatia v jednotke/Modifikácia.
 • Pozývať a pridávať osoby na podujatie môže autor podujatia (s právom vytvárať podujatia) (aj bez oprávnenia Podujatia v jednotke/Modifikácia).
 • Autor/admin podujatia môže pridávať osoby bez ohľadu na stav/otvorenosť registrácie na podujatie. (Osoby môže pridávať/odoberať aj na podujatie s ukončenou možnosťou registrácie).
 • Pozývanie osôb je možné iba na Podujatia s otvorenou registráciou.
 • V záložke Prihlásení pridaná možnosť pridávať osoby na podujatie cez „Plusko“.

[ZMENY] Podujatia

 • Informácie o podujatí: úprava dizajnu zobrazovania informácii o podujatí a ich preusporiadania.
 • Tlačidla Pridať, Pozvať, Prihlásiť, Odhlásiť presunuté na záložku Informácie.
 • Možnosť Tlačiť prezenčnú listinu presunutá vedľa individuálnych akcií (vpravo hore).
 • Pri zmene podujatia z verejného na súkromné, systém overuje aj zoznam pozvaných používateľov.
 • Na zrušené podujatie nie je možné pridávať ani pozývať osoby.

Prečítajte si viac v časti: PODUJATIA/Administrácia podujatí, PODUJATIA/Nové podujatie a PODUJATIA/Detail a akcie podujatia.

[VYLEPŠENIE] Zvýšenie výkonu pre Modul Podujatia

Pre zvýšenie rýchlosti systému v module Podujatia boli vykonané nasledujúce úpravy:

 • Údaje a filtrovanie v každej záložke funguje separátne.
 • Pre záložku „Idem“ obmedzené dostupné parametre filtrovania na: Jednotky a Začiatok podujatia.
 • Záverečné správy: odstránená možnosť zobrazenia kalendára a vytvárania nového podujatia.
 • Ďalšie technické úpravy pre zvýšenie výkonu.

[VYLEPŠENIE] Záverečné správy

 • Úprava stavov záverečných správ.
 • Zoznam podujatí: pre administrátora/autora podujatia s oprávnením Podujatia v jednotke/Záverečné správy pre podujatia so záverečnou správou, v individuálnych akciách dostupná nová akcia „Prejsť na záverečnú správu“.
 • Zoznam všetkých podujatí: pridaný nový parameter pre filtrovanie „Podujatia a ich záverečné správy/ Zobraziť iba podujatia bez záverečných správ“ . Zobrazenie daného parametru vo filtrovaní je viazané na oprávnenie Záverečné správy/zobrazenie.
 • Pri úprave/editácii polí Cieľ, Program a zhodnotenie podujatia: po nečinnosti dlhšej ako 5 minút systém automaticky uloží zmeny (bude zobrazená informácia o poslednom automatickom uložení údajov).

Prečítajte si viac v časti: PODUJATIA/Záverečná správa.

[VYLEPŠENIE] Zákonní zástupcovia

 • ošetrenie možnosti, aby nebolo možné byť ,,sám sebe zákonným zástupcom,,. (V prípade ak sa registračný email dieťaťa a email Zákonného zástupcu zhodujú, systém nedovolí pozvať zákonného zástupcu do Teepee – upozorní ho, že je nutné zmeniť email).

Úlohy

 • Aktualizácia a doplnenie nových prekladov pre vybrané jazykové verzie aplikácie.
 • Analýza dát záznamov členstiev a stavu aktivity existujúcich používateľov.

Oprava chýb

 • Oprava chyby zobrazovania zmazaného typu Jednotky v hlavnom menu.
 • Hodnotenie kvality – oprava počítania osobodní z podujatí.
 • Oprava chyby pri editácii existujúcich súhlasov v administrácii.