Vylepšenia a nové funkcie systému Tee-pee

 

[NOVÉ] Podujatia – zobrazenie

 • Zmena zobrazovania zoznamov Podujatí a Záverečných správ v jednotlivých záložkách v module Podujatia na stránkovanie.

 [ZMENA] Oprávnenie na vytváranie podujatí - výber Jednotky

Pri vytváraní a editovaní existujúceho podujatia – pre pole Jednotka (Jednotka, pre ktorú je organizované podujatie/resp. ktorá organizuje podujatie) pridaná kontrola voči oprávneniam: Pre používateľa s oprávnením vytvárať podujatia alebo upravovať vybrané podujatia sú v poli Jednotka dostupné iba jednotky, pre ktoré má pridelené oprávnenie pre vytváranie podujatí "Podujatia v jednotke/Pridanie".

Prečítajte si viac v časti: PODUJATIA/Nové podujatie.

[ZMENA] Úprava pravidiel pre zobrazovanie vybraných informácii o osobách v podujatiach

Záložka Prihlásení:

 • používateľovi sú zobrazené časové pečiatky (dátum pridania osoby na podujatie), ak je autorom podujatia alebo má oprávnenie „Podujatia v Jednotke/ Modifikácia“ pre editáciu podujatí danej jednotky.
 • používateľovi sú zobrazené kontaktné údaje (tel. číslo a email - ak ich má osoba vo svojom profile vyplnené) u osôb, na ktoré má oprávnenieProfil osoby/Zobrazenie“. Ak ma používateľ oprávnenie Export účastníkov a prezenčná listina“ zobrazené sú mu kontaktné údaje všetkých prihlásených osôb na podujatí jednotky, v ktorej má toto oprávnenie pridelené.

Záložka Pozvaní:

 • používateľovi sú zobrazené časové pečiatky (dátum posledného pozvania osoby na podujatie), ak je autorom podujatia alebo má oprávnenie „Podujatia v Jednotke/ Modifikácia“ pre editáciu podujatí danej jednotky.
 • používateľovi sú zobrazené kontaktné údaje (tel. číslo a email - ak ich má osoba vo svojom profile vyplnené) u osôb, na ktoré má oprávnenieProfil osoby/Zobrazenie“. Ak ma používateľ oprávnenie Export účastníkov a prezenčná listina“ zobrazené sú mu kontaktné údaje všetkých pozvaných osôb na podujatí jednotky, v ktorej má toto oprávnenie pridelené.

Prečítajte si viac v časti: PODUJATIA/Detail a akcie podujatia.

 [ZMENY] Hodnotenie kvality (SLSK)

 • Zmena vybraných textov v hodnotení kvality podľa požiadaviek.

[VYLEPŠENIE] Kontrola dátumov

 • Pri vytváraní novej osoby a vybraných akciách: Pridať do inej jednotky Zmena primárneho členstva v jednotke, pridaná kontrola dátumov: zvolený Dátum začiatku nového členstva nesmie byť starší (skorší) ako Dátum vzniku danej jednotky, kde je toto nové členstvo osoby vytvárané.

Prečítajte si viac v časti: JEDNOTKY/Ľudia v jednotke.

 [VYLEPŠENIE] Vyhľadávanie Registrácií

V zozname registrácii v jednotke pridaná možnosť filtrovať registrácie aj pre ukončené jednotky.

Prečítajte si viac v časti: JEDNOTKY/Individuálna a hromadná registrácia členov.

[VYLEPŠENIE] Zmena jednotky, pre ktorú je organizované súkromné podujatie.

 • Pridaná kontrola prihlásených/pozvaných osôb na súkromnom podujatí pri jeho editovaní: Ak je pri editovaní súkromného podujatia zmenená jednotka, pre ktorú je podujatie zdieľané: prebieha kontrola zoznamu prihlásených a pozvaných osôb. Ak tento zoznam obsahuje osoby, ktoré nemajú v novej jednotke (alebo jej podradených jednotkách) členstvo, používateľ bude upozornený a vyzvaný, aby ich odstránil (prebiehajúca kontrola identická ako pri zmene verejného podujatia na súkromné).

Prečítajte si viac v časti: PODUJATIA/Nové podujatie.

Úlohy

 • Aktualizácia a doplnenie nových prekladov pre vybrané jazykové verzie aplikácie.
 • Analýza dát záznamov členstiev a stavu aktivity existujúcich používateľov.

Oprava chýb

 • Oprava znovu načítavania záznamov v zoznamoch po odstránení maximálneho počtu záznamov a zníženia počtu stránok so záznamami.
 • Oprava chýb v časti Podujatia.
 • Oprava ďalších drobných chýb.