Úlohy

  • Aktualizácia a doplnenie nových prekladov pre vybrané jazykové verzie aplikácie.

Oprava chýb

  • [Hodnotenie kvality SKSK] – oprava započítavania osôb do štatistiky pre vybranú otázku "Vymenuj družiny vo vašom oddiele, ich radcov a počty členov" , ak má osoba v jednotke členstvo a súčasne pridelenú funkciu.
  • [Hodnotenie kvality SKSK] – oprava započítavania osôb do štatistiky pre vybranú otázku "Aké je vzdelanie dosiahnuté členmi vášho oddielu?", ak má osoba v jednotke pridelenú funkciu, ale nie je členom danej jednotky.
  • [Reporty Ľudia /Zákonní zástupcovia] – oprava a zjednotenie zobrazovania údajov o zákonných zástupcoch pre všetky možnosti vytvárania záznamov o zákonných zástupcoch.
  • Oprava ďalších drobných chýb.